Thursday, April 26, 2012

bahasa Melayu

18 Apr 2012

KOMENTAR

PANDANGAN
Bahasa dalam takrif rumpun Melayu

Oleh
Md Ayub Johari

PADA seminar kepimpinan belia sempena perayaan 30 tahun Yayasan Mendaki baru-baru ini, segelintir belia menunjukkan kemahiran khat kepada tetamu terhormat, Timbalan Perdana Menteri Tharman Shanmugaratnam.

Khat dan tulisan Jawi merupakan antara warisan Melayu yang kian pupus sejak tulisan Rumi diperluas pada akhir 1950-an.

Padahal pengembangan bahasa Melayu amat bergantung pada tulisan Jawi sejak abad kelapan.

Lama sebelum Portugis menjajah Melaka pada 1511, bahasa Melayu dalam tulisan Jawi telah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara.

Menurut Francois Valentyn (1666-1727), seorang pendeta dan ahli sejarah Belanda, ketika berada di Melaka:

'Bahasa Melayu berkeupayaan bertindak sebagai alat komunikasi dan lingua franca yang penting di Asia Tenggara seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah.'

Pandangannya menggemakan dapatan pengembara asal Italy dalam ekspedisi Ferdinand Magellan mengelilingi dunia, iaitu Antonio Figafetta, yang juga penyusun kamus Melayu-Italy pada tahun 1522.

Bahasa Melayu sudah berkembang berdasarkan catatan batu bersurat di Kedukan Bukit (683 Masihi), Talang Tuwo (684 Masihi), Kota Kapor dan Pulau Bangka (686 Masihi) yang menunjukkan kerajaan Seriwijaya telah menggunakannya.

Ketika Stamford Raffles mendarat di Singapura pada 1819 dan selanjutnya membuka pulau ini dengan persetujuan Sultan Husin Shah dan Temenggong Abdul Rahman pada 1824, bahasa Melayu terus luas digunakan.

Antara 1850 dengan 1960, Singapura merupakan pusat intelektual Melayu di rantau ini.

Dasar British menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas dan membawa masuk ramai pendatang dari Nusantara, India, China, Arab, Eropah dan lain-lain.

Bahasa Melayu ketika itu menjadi bahasa perhubungan di Singapura.

Raffles mempunyai guru bahasa Melayu seperti Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir untuk menuliskan perutusan beliau yang dikirimkan kepada para pemimpin dan raja-raja Melayu di Nusantara.

Antara peranan terpenting bahasa Melayu yang dipercayai berasal dari kawasan Sungai Melayu di Sumatera ialah peranannya menyatukan semua suku kaum menjadi rumpun Melayu.

Hal ini diakui oleh Jose Rizal, bapa kemerdekaan Filipina yang menyeru penyatuan rumpun Melayu.

Bahkan, bahasa Melayu turut mentakrifkan 'golongan Peranakan' seperti India Muslim yang juga dipanggil Jawi Peranakan dan kaum Cina Selat atau Baba Peranakan.

Umumnya, rumpun Melayu terbahagi dua - yang majoriti beragama Islam dan yang tidak beragama Islam.

Namun, yang menguntai mereka ialah bahasa Melayu sebagai pengantarnya.

Golongan Peranakan berperanan penting dalam memajukan bahasa Melayu. Misalnya, banyak pantun Melayu merupakan sumbangan Baba Peranakan.

Akhbar Melayu terawal ialah Jawi Peranakan pada tahun 1876. Ia dimiliki seorang Jawi Peranakan yang bernama Gulam al-Hindi.

Kemuncak zaman intelektual Melayu ialah ketika terdapat industri perfileman, percetakan dan persuratkhabaran di sini.

Di Cecil Street, Syarikat Percetakan Utusan menerbitkan akhbar Utusan Melayu, Utusan Zaman, Utusan Kanak-Kanak dan majalah Mastika serta Majalah Filem dan Sport.

Kampong Gelam pernah menjadi pusat sasterawan, budayawan dan ahli sejarah seperti Harun Aminurrashid, Mahmud Ahmad, Buyong Adil, Ramli Abdul Hadi, Keris Mas, Osman Awang, Muhammad Ariff Ahmad dan lain-lain termasuk penulis buku-buku agama yang terkenal seperti Kiai Muhammad Fadhlullah Suhaimi yang hasil karangannya banyak diterbitkan oleh Percetakan H.M. Ali di Arab Street.

Di Geylang pula terdapat di antaranya percetakan Qalam, Melayu Raya, Geliga dan Usaha Printers yang menerbitkan akhbar dan majalah.

Antara majalah yang terkenal ialah Qalam terbitan sasterawan Syed Idrus yang pernah dibantu mufasir Sheikh Abdullah Basmeih.

Qalam pernah menampung tulisan Profesor Ahmad Ibrahim, seorang pakar perundangan, dan bahasawan Pendeta Za'ba.

Sejak sekolah aliran Melayu pupus di Singapura pada 1970-an, bahasa Melayu sebagaimana bahasa ibunda yang lain disokong kelanjutannya oleh Dasar Dwibahasa.

Sayangnya, semangat kebahasaan anak muda kita kini agak luntur dan perlu dijana lewat pendidikan dan kegiatan seperti anjuran Majlis Bahasa Melayu.

Oleh itu, kita perlu memikirkan dengan serius dan kreatif akan masa depan bahasa Melayu - tidak sekadar melihat keindahan tulisan Jawi atau khat, bahkan mengembalikan semangat pada penggunaannya di rumah, dalam berkarya dan di mana saja yang terluang.

No comments:

Post a Comment