Wednesday, October 21, 2009

Bahasa Menunjukkan Bangsa Di Bawah Penjajah

21 Okt 2009
KOMENTAR
E-MEL DARI HAWAII

Bahasa menunjukkan bangsa di bawah penjajah

Oleh M. Effendy A. Hamid

BARU-BARU ini saya terbaca tentang Arkib Negara di Kew, Britain, yang menyajikan sebuah pandangan sejarah yang 'anti-British'.
Empayar Britain dipaparkan sebagai 'amat menindas' ke atas anak peribumi jajahannya. Para ilmuwan berpendapat pameran itu 'tidak seimbang' dan berunsurkan sebuah pandangan yang 'memesongkan'.
Paling menimbulkan tengkarah ialah sudut 'Power and the People' ('Kuasa dan Rakyat') yang menyorot 'perjuangan warga negara untuk hak mereka'.
Namun, yang membuat rakyat British marah ialah perihal layar yang mencatatkan 'Empayar dan Penjajahan'. Antara lain ia menyatakan:
'Kesan ekonomi dan sosial penjajahan pada penduduk peribumi ini sangat menindas dan tidak saksama yang mencetuskan gerakan nasionalis untuk menuntut kemerdekaan.'
Banyak lagi aspek pameran itu, tetapi saya sangat tertarik dengan ulasan kalangan rakyat Britain.
Antara kritikan ialah pameran itu mengabaikan kebaikan Empayar British kepada negeri jajahannya.
Contohnya, British mendirikan sistem kereta api yang terbesar di dunia di India. British juga meluaskan sistem kehakimannya.
Ada rakyat British berpendapat Britain harus berhenti meminta maaf mengenai tindakannya yang silam.
Pada kemuncak penguasaannya, Britain menakluki sepertiga bahagian dunia - dari Canada sehingga Sabah. Hal ini dipaparkan pada keanggotaan Komanwel (53 negara). Selain kesan negatif, memang ada sumbangan penting British.
Namun, aspek yang membuat saya merenung sejenak ialah hujah seorang ilmuwan bahawa rakyat yang dijajah (subjects of the Crown) untung dari segi kebendaan dari segi darjat, pemilikan hartanah dan juga kemudahan sosial dan politik.
Tambahnya, tidak semua masyarakat dan orang yang dijajah 'sangat tertindas' dan tidak semua masyarakat dijajah menyambut atau peduli akan semangat nasionalisme atau kemerdekaan.
Bagi saya, ilmuwan British itu hidup di planet lain agaknya. Beliau cuba menegakkan benang basah dengan tidak peduli erti hak asasi rakyat terjajah yang dicapai menerusi gerakan nasionalis dan kemerdekaan.
Kita boleh menangkis tanggapan ilmuwan itu dengan mudah bahawa:
pertama, semangat antipenjajahan bermula dengan kekalahan penjajah Barat dalam Perang Dunia Kedua; dan
kedua, pemikiran benci penjajah tidak terbatas tetapi dikongsi oleh seluruh elit di Asia Tenggara, misalnya.
Yang menjadi persoalan ialah perspektif daripada rakyat jelata. Apakah yang boleh kita katakan mengenai rakyat biasa?
Cara British berkomunikasi dengan orang Melayu, misalnya, dapat mengungkapkan corak antara tuan dengan hamba. Ini terpapar pada buku berjudul The Traveller's Malay Pronouncing Handbook (cetakan pertama 1886).
Ia amat popular sehingga diulang cetak berkali-kali. Versi yang saya baca ialah cetakan yang ke-11 terbitan tahun 1917 di Singapura.
Buku ini bertujuan menyiapkan pendatang Eropah yang bermastautin di Singapura atau pengembara Eropah yang memasuki Dunia Melayu.
Buku ini ada dua bahagian. Bahagian pertama memberi maklumat tentang kosa kata seperti nombor, nama hari, makanan dan pakaian.
Namun, yang membuat saya terpegun ialah bahagian kedua buku itu - berisi kata dan frasa dalam dialog harian dalam zaman penjajahan - antara tuan dan mem dengan pekerja setempat.
Dialog tadi menonjolkan kedudukan tinggi orang Eropah untuk 'menyuruh' atau memberi arahan kepada 'babu' (pembantu rumah) mengenai bilik tidur, bilik air, dapur, pejabat dan kebun seperti dalam halaman 224:
Suroh tukang ayer mari kasi kring lantei ini Bawa satu krosi Bawa satu krosi panjang Bawa dua tiga krosi sini Bawa tropong Kasi surat khabar Kasi book itu yang di atas meja sana Kasi book yang sahya bacha pagi ini Kasi pisau kertas Bawa cherut sama korek api Bawa cherut Bawa korek api Bawa kipas Bawa minuman Bawa whisky sama soda dalam glass panjang Bawa lagi ayer batu Ada satu kreta datang; pergi ambil Mem (or Tuan) punya card Kata sahya ada sakit dan ta' bulih jumpa dengan Tuan (or Mem) Kata sahya t'ada Mem (or Tuan) buleh naik
Kita boleh bayangkan bagaimana perintah dalam dialog tadi disampaikan - penuh kuasa untuk membuat babu (tukang masak, tukang kebun, supir dan sebagainya) berasa taat dan takut.
Tetapi apakah di dalam hati atau reaksi pihak babu iaitu bangsa terjajah?
Tentulah mereka terpaksa menerima perintah walaupun hati mencuka.
Jadi, benarkah kata ilmuwan British tadi bahawa peribumi dijajah beruntung ditadbir British?
Walaupun penjajahan Eropah telah membangunkan prasarana dan sebagainya, ini semua hanya bertujuan untuk kebaikan si penjajah. Manfaat yang dirasai yang dijajah adalah secara kebetulan atau sipi saja.
Fakta sejarah inilah yang perlu diinsafi.
James C. Scott dalam bukunya, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, menyatakan bahawa kumpulan peribumi yang lemah bukan menerima perintah belaka.
Ada kala mereka melawan dengan melambat-lambatkan kerja - menyeret kaki, pembakaran dan perbuatan khianat yang lain.
Warga British perlu bertanya dengan ikhlas pada diri sendiri:
'Relakah saya dijajah?'

Wednesday, October 14, 2009

MENCARI HALA TUJU PENGAJIAN MELAYU

14 Okt 2009 Berita Harian

KOMENTAR

PANDANGAN
Mencari hala tuju Pengajian Melayu

Oleh
Muhammad Nadim Adam
SEDANG kian banyak anak Melayu/ Islam Singapura menempa nama dalam bidang keilmuan, kerjaya profesional, sains, kesenian sehingga sukan, terdapat keprihatinan yang perlu diberi tumpuan sewajarnya.

Pencapaian masyarakat Melayu Islam Singapura terkini akan dibentangkan pada Forum Pemimpin Masyarakat (CLF) pada 31 Oktober depan. Namun, laporan CLF pada tahun 2008 menunjukkan suasana agak suram bagi masyarakat kita.

Secara ringkas, masalah keciciran dalam pendidikan formal, kelemahan dalam Matematik sejak di peringkat sekolah rendah sehingga menengah, isu kepincangan keluarga atau fenomena keluarga terpinggir kelas bawahan (the underclass) telah dilaporkan sebagai semakin membimbangkan.

Berdepan dengan realiti pedih masyarakat, kita pula disuakan dengan semacam polemik mengenai masa depan bidang Pengajian Melayu di varsiti setempat.

Ada perspektif yang mendakwa bahawa bidang Pengajian Melayu mutakhir ini menghadapi zaman gerhana berikutan dana kajian 'Dunia Melayu' yang semakin berkurangan dan penerbitan karyanya pula dikatakan 'lesu dan hambar'.

Pendekatan sains sosial di dalam pembelajaran Pengajian Melayu seakan-akan dipandang dengan nada sangsi dan sinis oleh golongan ini. Sebaliknya pendekatan hujah (contestations) tentang identiti Melayu di dalam konteks pascakolonial menjadi tunjang utama buat golongan berkenaan.

Sementara pada pihak yang lain, Pengajian Melayu bukanlah suatu bidang yang membincangkan tentang masalah bahasa dan sastera saja atau sekadar melihat Dunia Melayu melalui kaca mata pihak neoorientalis iaitu berpaksikan pada pendekatan jumud yang gemar melabelkan masyarakat Melayu dengan sifat atau ciri yang tertentu sahaja.

Dr Azhar Ibrahim Alwee berkata dalam tulisannya bertajuk Pengajian Melayu masih terus relevan (BH, 10 Oktober):

'Tradisi Pengajian Melayu memanfaatkan ilmu atau sains sosial demi membantu menjelaskan dinamika masyarakat yang dicorakkan oleh ideologi, sistem nilai, struktur ekonomi dan sebagainya seperti disiplin ilmu mapan yang lain.'

Pada hemat saya, golongan massa di luar menara gading tidaklah meraba-raba akan identiti mereka sebagai orang Melayu sehingga mencetuskan krisis yang melumpuhkan sebuah bangsa.

Hakikatnya, banyak orang Melayu tidak mendapat manfaat sepenuhnya melalui dialog kalangan ilmuwan tempatan dan luar negara yang secara berterus-terusan berpolemik mengenai takrif dan konsep 'identiti Melayu' atau geografi 'Dunia Melayu'.

Bidang Pengajian Melayu, melalui penghayatan falsafah daripada para saintis sosial klasik seperti Karl Mannheim, Emile Durkheim dan Erich Fromm, misalnya, seharusnya diberikan pengiktirafan yang sewajarnya.

Perspektif para cendekiawan dari Timur pula, tidak kira daripada tradisi intelektual setempat mahupun para pemikir Islam daripada era moden ataupun silam umpamanya, malah buah fikiran daripada ahli pemikir Dunia Ketiga dan cendekiawan kulit hitam dari Amerika Syarikat dan Perancis contohnya (iaitu Black Pride Movement), adalah merupakan cabang-cabang ilmu yang dapat memberi pandangan dunia (weltanschuung) yang lebih menyeluruh dan menambah nilai (value added) kepada nilai falsafah dan sikap masyarakat Melayu.

Namun di dalam kerancakan kita membahaskan kaedah (metodologi) dalam pengajaran Pengajian Melayu hari ini, cabaran yang tidak kurang pentingnya ialah menimbangkan sama ada ilmu yang ditimba melalui bidang Pengajian Melayu dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menangani cabaran semasa dan perdana?

Pendekatan sains sosial sebenarnya mengingatkan betapa masyarakat memang tidak bersifat homogen (sama saja).

Kehidupan harian kita dipengaruhi oleh sistem sosial yang bertindak secara dualisme - iaitu keadaan kita yang terdedah untuk dipengaruhi oleh sistem sekitaran sekeliling (ecological environmental system) dan juga kemampuan kita untuk mempengaruhi ruang sekeliling kita (social empowerment).

Demi memperkukuh Pengajian Melayu, kita tidak mampu mengambil pendekatan sekadar merindui zaman keagungan kerajaan Melayu yang silam, hanyut dalam keindahan dan kehalusan seni halus warisan Melayu itu sendiri atau sewenang-wenangnya menuding jari kepada kezaliman sejarah (sense of historical victimization).

Para pendukung Pengajian Melayu harus bijak menggunakan ilmu yang diperolehi sebagai wadah memperkasakan bangsa Melayu (self-empowerment) dan memupuk jiwa merdeka - bebas daripada belenggu penindasan, ketidakadilan dan jiwa kehambaan di kalangan sesama manusia (self-emancipation).

Cabaran utama Pengajian Melayu di dalam konteks masyarakat Melayu Islam Singapura hari ini adalah untuk merealisasikan segala idealisme akademik yang telah dikaji dan diterbitkan dalam bentuk lisan, cetak dan digital agar sampai kepada rakyat.

Tiada ertinya ilmu tadi hanya di bibir dan pena cendekiawan menara gading atau jurnal akademik kerana sukar difahami rakyat.

Sebaliknya, para pendukung bidang Pengajian Melayu harus memastikan bahawa segala idea mereka dapat dimanfaatkan dalam kehidupan harian.

Jika tidak, ditakuti polemik di menara gading hanya tinggal bahasan idea yang tidak berpijak di bumi nyata.

Nota: Penulis antara mahasiswa terbaik Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura (NUS), dan kini pegawai penyelidik di sebuah badan Islam.

PENJAJAHAN MENERUSI BAHASA & ILMU

14 Okt 2009 Berita Harian

KOMENTAR

E-MEL DARI HAWAII
Penjajahan menerusi bahasa dan ilmu

Oleh
M. Effendy A. Hamid

MINAT pada perkamusan Melayu kini terpapar di Amerika Syarikat. Baru-baru ini, Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat telah memperuntukkan dana AS$534,000 ($747,000) untuk membangunkan sebuah kamus Melayu dalam talian (multimedia online learner's dictionary modern Malay).

Projek tiga tahun itu pimpinan Profesor Dr James T. Collins, sarjana Pengajian Melayu yang terkenal dan mengetuai Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Illinois Utara (NIU).

Hujah Dr Collins, projek itu genting untuk menghasilkan sebuah kamus berbilang media yang mudah dimanfaatkan oleh pelajar bahasa Melayu.

Memang terdapat kamus Melayu di Internet seperti karyanet dan Kamus Besar Indonesia. Namun beliau berpendapat, kebanyakannya sangat terhad dan kekadang istilahnya (termasuk terjemahan Inggeris) tidak tepat.

Perkembangan itu mencerminkan perkembangan yang menggalakkan mengenai Pengajian Melayu atau Asia Tenggara di Amerika Syarikat.

Kini kamus cetak macam sudah lapuk. Ini disebabkan pelajar lebih suka menggunakan Internet, apatah lagi di negara maju seperti Amerika.

Dilaporkan, pasukan projek kamus NIU akan menggunakan kepakaran sarjana Amerika, mahasiswa dan siswazah NIU serta penutur asli bahasa Melayu.

Kamus dalam talian itu luar biasa kerana penyumberan luas dan mengandungi butiran ala ensiklopedia dalam bentuk elektronik iaitu audio, foto dan video.

Zaman berubah. Dulu, minat Barat pada kawasan Timur termasuk Dunia Melayu didorong oleh keinginan untuk berkuasa atau menjajah.

Tetapi adakah minat tadi pada Amerika, adikuasa tunggal dunia?

Bernard Cohn dalam bukunya, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India, telah mengupas kegiatan dan kesan penjajah British di India.

Tegasnya, penjajahan bukan saja bermakna menguasai tanah dan masyarakat setempat secara zahir bahkan juga merangkumi keilmuan di India.

Di India, British memasuki 'dunia baru' dan cuba belajar bahasa-bahasa utamanya demi meraih maklumat dan ilmu. Dengan kegigihan penterjemahan, 'fakta pelik dan kurang difahami' tentang masyarakat yang dijajah itu dapat difahami (knowable) kepada British.

Jadi, penjajahan ilmu bermula dengan mempelajari bahasa setempat. Menurut Cohn, penguasaan bahasa Parsi, Arab dan Sanskrit dan juga bahasa setempat yang lain oleh pentadbir Inggeris telah membolehkan British berada lama di India.

Matlamat utama institusi pelajaran yang ditubuhkan British di India adalah melatih para pegawai pentadbirnya tentang bahasa dan kebudayaan India. Dengan cara ini, mereka dapat dipersiap untuk mentadbir dan mengawal masyarakat setempat berdasarkan perundangan yang ada.

Saya amat tertarik pada proses pengumpulan 'fakta' - mempelajari bahasa klasik dan setempat India antara tahun 1770 dengan 1785.

Menurut Cohn, usaha tadi membentuk radas yang membolehkan lagi proses transformasi ilmu India kepada 'bentuk Eropah' - agar mudah difahami pembaca Eropah dalam bentuk dan struktur tatabahasa, kamus dan sebagainya.

Dengan cara ini, para pentadbir British lebih halus dan bijak mengenai sistem budaya, masyarakat dan politik India.

Hal serupa dilakukan British di Tanah Melayu dalam awal abad ke-19 Masihi. Transformasi bahasa Melayu kepada bentuk Eropah ini boleh dilihat pada karya William Marsden, A Grammar of the Malayan Language (nahu Melayu), yang dicetak pada 1812 Masihi.

Marsden menetapkan struktur pada bahasa Melayu dengan menggunakan struktur bahasa Inggeris iaitu konsonan, vokal, tanda ortografik, penjenisan perkataan, bahagian pidato, kata benda, adjektif (rupa nama), sistem angka, ganti nama pertama, kedua, ketiga, kata perbuatan, rentak dan sebagainya.

Bak hujah Cohn, bahasa masyarakat yang dijajah mesti dijadikan sebuah objek penyelidikan bahasa yang saintifik (linguistik) sehingga bentuk dan isinya difahami sarjana Eropah.

Jadi, bahasa juga macam serangga, haiwan dan flora yang ditangkap dan diletak dalam makmal untuk dibedah dan dikategorikan untuk pengetahuan si penjajah.

Jadi, adakah hal serupa pada NIU dalam membina sebuah kamus Melayu siber?

Adakah ini merupakan lanjutan zaman penjajahan tetapi dalam bentuk canggih?

Mengapa tidak dana besar itu disalurkan kepada universiti di Asia Tenggara termasuk Dunia Melayu untuk membuat perkara sama? Bahkan di rantau ini, terdapat banyak bahasawan ternama dan arif memahami cita rasa bahasa dan budaya masyarakat dan pemikiran Melayu.

Namun dana setengah juta dolar Amerika itu macam setitis di lautan dalam rangka hubungan luar Amerika.

Kos membiayai perang di Afghanistan dan Iraq pada tahun 2009 sekitar AS$170 billion.

Jika jumlah ini digunakan untuk membangunkan pendidikan di negara miskin, alangkah baiknya?

Saturday, October 3, 2009

Tiada Salah Rai Aidilfitri Cara Melayu

1 Okt 2009

KOMENTAR

PANDANGAN
Tiada salah rai Aidilfitri cara Melayu
Oleh
Pasuni Maulan
MEMPERSOAL cara orang Melayu menyambut Aidilfitri secara kurang cermat tanpa melihat semangat ia dirayakan hanya akan menambahkan kekeliruan masyarakat seperti tulisan Zulkifli Mohd Saad bertajuk Hari Raya orang Melayu keliru? (Berita Minggu, 27 September 2009).

Masyarakat Islam di sini masih mengekalkan syariat dengan menghidupkan sunah yang digalakkan, seperti mengumandangkan takbir dan berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan solat Raya.

Ketika merayakannya pula, kita harus bersedia menerima kepelbagaian yang ada jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam; itulah keunikan Islam kerana terdapat warna-warni yang indah.

Kepelbagaian atau perbezaan juga terdapat dalam hukum fikah berbentuk cabang atau furuk dalam mazhab ahli sunah waljamaah.

Benar atau salah cara merayakan Aidilfitri bukanlah diukur daripada apa yang dilakukan dalam sesebuah keluarga atau dilakukan masyarakat. Umpamanya, kosa kata Aidilfitri yang yang terus diguna pakai. Seharusnya kita menyebut 'Eidul Fitri' sesuai dengan maksud perayaan itu sendiri.

PERUBAHAN

Masyarakat kita telah menjalani evolusi dan cuba menyesuaikan cara menyambut Hari Raya seiring dengan ajaran Islam.

Mislanya, pada masa lalu apabila diadakan perjumpaan Hari Raya akan diadakan peraduan memilih ratu Hari Raya atau anak-anak tertumpu ke tempat hiburan, tetapi ia telah dikurangkan atau telah hilang.

Masyarakat kita juga telah berjinak-jinak mengucapkan tahniah menggunakan perkataan 'minalaidinwalfaizinwalmaqbulin' yang sebelum ini jarang disebutkan.

Kita tidak seharusnya kaku dengan membataskan ruang yang sempit dengan mengikut model tertentu ketika merayakan Aidilfitri. Mereka yang tinggal di Bosnia atau di Bangladesh merayakannya mengikut budaya mereka dan masyarakat Islam di Singapura atau di Malaysia dan Brunei pula dengan cara kita.

BERMAAF-MAAFAN

Puasa sepanjang Ramadan bertujuan meningkatkan ketakwaan. Antara sifat takwa ialah membina hubungan yang baik dengan Maha Pencipta melalui usaha dan kerja keras mengawal perasaan, hati dan keinginan.

Setelah berjaya membina hubungan yang baik dengan Maha Pencipta, maka langkah selanjutnya ialah membina hubungan yang baik sesama manusia. Kerana itulah kunjungan Hari Raya disertai dengan saling memohon maaf, dengan harapan apa jua kesalahan yang dilakukan dapat dimaafkan

Sebagai manusia lemah, kita sentiasa terdedah melakukan kesilapan dan kadangkala melakukan kesalahan secara tidak sengaja atau sengaja kerana menurut perasaan dan hati. Kedatangan Syawal memberi peluang meminta maaf. Memohon kemaafan harus dilakukan setelah seseorang sedar akan keterlanjurannya.

Membiarkannya tertangguh lama memungkinkan hati yang tersentuh menyimpan perasaan marah dan dendam. Memohon maaf tidak bererti memelayukan Aidilfitri tetapi ia adalah penghayatan hidup beragama dan diamalkan dalam masyarakat seraya Syawal.

MENANGIS

Di Masjidilharam, takbir Aidilfitri dialunkan dengan irama tertentu dan tidaklah kasar dan agak pendek. Demikian juga laungan azan - di sana berbeza daripada irama azan yang dilaungkan pada zaman Bilal Abu Rabah (seperti yang digambarkan dalam filem Bilal).

Irama takbir Aidulfitri adalah irama yang telah sebati dalam masyarakat Islam Nusantara. Kita tidak tahu asal usul orang yang memadankannya dengan takbir Raya. Ia dibaca dengan penuh syahdu di samping mengekalkan ciri kearabannya.

Apakah salahnya jika seseorang bergenang air mata apabila mendengar takbir dialunkan? Dalam khutbah Raya Aidilfitri yang disiapkan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) tersurat:

'Adakah Ramadan telah menitiskan air mata kita, tanda keinsafan dan keikhlasan mengejar dan mencari pengampunan dan rahmat Allah swt?'

Adakah menangis itu budaya Melayu atau tanda keinsafan - mungkin kerana ditinggalkan bulan penuh berkat atau kerana merayakan hari kemenangan atau sebab-sebab lain? Ia tidak bererti tangisan itu kerana irama dalam takbir.

PAKAIAN HARI RAYA

Ajaran Islam tidak menentukan jenis pakaian yang hendak dipakai semasa Aidilfitri. Rasulullah saw menggalakkan pakaian terbaik.

Bagi masyarakat Melayu amat sesuai memakai pakaian tradisi yang dikenali dengan baju kurung, pakaian yang hanya dipakai sempena masa tertentu dan bukan pakaian harian yang diandaikan penulis agar memakainya semasa ke pejabat.

Masyarakat Islam di Nigeria dan Pakistan juga ada pakaian kebangsaan yang mereka peragakan semasa beraya. Pakaian itu tidak mengubah nilai hari raya mereka untuk dinigeriakan, dipakistankan.

ZIARAH

Saling berziarah adalah satu cara mengeratkan silaturahim. Masyarakat kita sedia membuka pintu rumah mereka semasa beraya sehingga menjadi kebiasaan mengadakan rumah terbuka, memberi peluang mengeratkan lagi tali persahabatan.

Rumah yang diziarah juga dibataskan kepada mereka yang rapat dan mesra. Tidak semestinya menukar pakaian setiap kali mengadakan kunjungan. Mungkin ada yang berbuat demikian, tetapi ia bukan satu kebiasaan yang menyeluruh.

Masyarakat kita memang telah menjangkakan ketibaan tetamu, kerana itu mereka menyiapkan kuih- muih mengikut kemampuan mereka. Ia sesuai dengan ajaran Rasulullah saw yang menyuruh kita menghormati tetamu.

Apa yang perlu ialah adab berziarah dan kesediaan tuan rumah untuk menerima tetamu. Tidak wajar jika kehilangan adab dikaitkan dengan budaya Melayu.

MEMPERBAIKI

Saya setuju dengan penulis agar usah menyambut Raya di perkuburan. Kita harus bijak memilih keutamaan; mengeratkan hubungan dengan yang hidup lebih utama.

Sepanjang tahun ada 355 hari mengikut kiraan bulan Hijrah. Pilihlah salah satu daripadanya untuk tujuan itu. Gunakan peluang keemasan sambutan Aidilfitri sebaik mungkin.

Kita memang mengharapkan ubat untuk memperbaiki masyarakat, tetapi tidak semua yang pahit itu ubat. Buah kecubung juga pahit dan kalau ditelan bijinya akan memabukkan.