Thursday, April 26, 2012

sikap dan sifat

10 Apr 2012

EKSTRA!

PERISTIWA BAHASA
Perbezaan kosa kata 'sikap' dan 'sifat'

Oleh
Mohd Gani Ahmad

KOSA kata sikap dikatakan oleh beberapa ahli bahasa seiras maknanya dengan sigap.

Sigap bererti pantas, cepat, cergas, tangkas dalam gerakan; bersiap sedia atau kesiagaan.

Sigap dimaknakan juga oleh sesetengah pengguna bahasa sebagai keterampilan.

Kekerapan penggunaan sigap ini agak rendah dalam kalangan masyarakat sekarang.

Dari sudut semantik, makna pertama sikap ialah bentuk tubuh, potongan badan dan tokoh.

Makna kedua sikap ialah gaya berdiri, bergerak dan berpakaian.

Makna ketiganya pula ialah perbuatan, tindakan atau pandangan yang berdasarkan sesuatu pendapat atau fikiran.

Makna pertama dan kedua sikap kelihatan seakan-akan sama dengan makna kosa kata sifat. Makna ketiga sikap pula tidak terdapat dalam kata sifat. Tegasnya, makna ketiga inilah yang membezakan penggunaan kededua kosa kata ini.

Sikap berjenis kata nama. Untuk memahami perbezaan antara kosa kekata sifat dan sikap ini, fahami dan pelajari ayat-ayat contoh yang berikut yang menggunakan kata sikap:

Bolehkah kosa kata sikap berganti tempat dengan kosa kata sifat?


  • Sikap pemuda itu terhadap budaya bangsanya sudah semakin menipis sejak dia tinggal selama 10 tahun di Eropah. (Sikap dalam ayat ini bermakna tindakan atau pandangan atau pendapat)

  • Saya agak menyampah melihat sikapnya yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya. (Sikap bermakna perangai dan kelakuan)

  • Sikap mereka yang keterlaluan itu dapat dilihat daripada tingkah lakunya dan tutur katanya. (tindak tanduk, perlakuan)

  • Sikapnya berubah menjadi angkuh dan mengada-ngada sejak menjawat jawatan ketua pegawai eksekutif syarikat. (perangai, tingkah laku, perbuatannya)
    Jika jawapannya ya atau boleh, maka kededua kosa kata ini ada persamaan makna dan penggunaannya. Dan jika jawapannya tidak, maka itulah perbezaan ketara antara kekata sifat dengan sikap ini. Sikap dalam bahasa Inggeris boleh diterjemahkan dengan perkataan attitude atau posture. Sifat pula diterjemah sebagai nature, natural dan character. Dalam bahasa Melayu, kosa kata natural ini bermakna bersifat semula jadi dan alamiah, menjadi kebiasaan dan kelaziman. Character pula menjadi karakter, bermakna sifat (ciri) perwatakan yang membezaan seseorang dengan orang lain. Sifat lebih condong kepada rupa sesuatu benda yang dapat dilihat, tanda atau ciri khas sesuatu benda; perangai, tabiat dan watak seseorang. Sifat dapat dilihat dari luaran. Sifat lebih menekankan kepada yang lahir dan yang mudah dilihat. Sikap pula kesan tingkah laku atau perbuatan seseorang yang agak abstrak sifatnya untuk dimengerti. Pengertian kosa kata ini hanya terlihat apabila seseorang itu bertindak atau melakukan sesuatu perlakuan; barulah nampak sikapnya. Pelajari ayat contoh yang berikut yang saya kutip daripada berita dalam akhbar baru-baru ini: 1. Dia bagaimanapun tidak mengendahkan amaran mereka itu dan meneruskan sikap kasarnya - melaung dengan kuat dan menggunakan isyarat tangan. 2. Dia kemudian ditahan kerana bersikap tidak senonoh dan dibawa ke balai polis. Kesimpulannya, perbezaan hanya terletak pada penggunaan kededua kosa kata ini. Sifat lebih menonjol kepada sikap yang telah mendarah daging dan menjadi kelaziman. Sikap pula terlahir hasil perbuatan makhluk yang hidup bernyawa khususnya manusia. Benda-benda mati seperti batu, pokok serta haiwan, tidak mungkin boleh melahirkan sesuatu sikap.
  • No comments:

    Post a Comment