Monday, January 20, 2014

jatuh dan ajar

Jatuh dan Ajar

Dec 30, 2013 | 6:00AM -- hermes
Cuba teliti ayat berikut:
Pesalah itu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh hakim kerana mengedar dadah.
Tepatkah ayat tadi?
Jawapannya: Kesalahan ayat tersebut adalah pada katadijatuhkan.
Ayat tersebut jika diaktifkan akan menjadi:
Hakim menjatuhkan pesalah itu hukuman gantung sampai mati kerana mengedar dadah.
Ayat ini bermakna bahawa yang jatuh ialah pesalah, bukannya hukuman gantung sampai mati.
Sepatutnya, yang jatuh ialah hukuman dan pesalah yang menerimanya. Ayat tersebut sepatutnya:
(a) Pesalah itu dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh hakim kerana mengedar dadah.
(b) Hukuman gantung sampai mati dijatuhkan oleh hakim kepada pesalah itu kerana mengedar dadah.
Selanjutnya, cuba teliti ayat yang menggunakan kekata kunci 'ajar':
(a)Cikgu Ali mengajarkan Sejarah di Sekolah Menengah Bedok.
(b) Cikgu Ali mengajar Sejarah di Sekolah Menengah Bedok.
Antara ayat (a) dengan ayat (b), yang manakah yang betul?
Jawapan: Menurut Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM (2002:7), kata mengajarkan bermakna memberikan sesuatu sebagai pelajaran kepada seseorang.
Kata mengajar pula (Kamus Dewan, 1994 : 16) bermakna:
1. menyampaikan ilmu pengetahuan (kemahiran dsb.) kepada orang lain, mendidik, melatih, memberikan petunjuk-petunjuk kepada;
2. membaiki kelakuan dengan memberi nasihat dsb., mendidik;
3. membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman dsb. yang telah diperolehnya;
4. memarahi (memukul seseorang) supaya jera (tidak melakukan sesuatu).
Jadi, jika dilihat pada makna, ayat (a) adalah paling tepat kerana kata mengajar seharusnya diikuti objek hidup (manusia).
Jadi, ayat (b) mengikut makna 1. dan 2. akan memberikan makna Cikgu Ali mendidik atau melatih Sejarah, sedangkan Sejarah bukannya manusia (yang boleh dididik).
Dipadankan daripada Pedoman Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia

raungan pena selepas perpisahan

Raungan pena selepas perpisahan

Dec 30, 2013 | 6:00AM -- hermes
PERPISAHAN Singapura daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965 menimbulkan trauma kepada orang Melayu, terutama di Singapura.
Antara penulis besar yang memaparkan kesedihan itu ialah Haron Mohd Amin (Harun Aminurashid atau Pak Har, 1906-1986) yang ketika perpisahan diumumkan sedang berada di Kampung Daling Besar, Kuantan, Pahang.
Seperti ramai orang dewasa ketika itu, beliau tidak dapat tidur memikirkan kesan politik dan penakatan selepas itu.
Bumi Melayu, menurut Pak Har, ibarat pohon kelapa yang banyak kegunaannya. Jadi, apabila perpisahan itu berlaku, Singapura yang majmuk dan dihuni orang Melayu yang kecil bak mumbang kelapa yang jatuh ke bumi selepas dimakan tupai.
Demikian tulisnya dalam buku Mengesan Jejak Pelayaran Munshi Abdullah (1966) yang mengungkap rasa kekosongan jiwa Melayu.
Walaupun Pak Har diangkat sebagai antara tokoh besar kemerdekaan di Malaya, beliau memilih untuk terus tinggal di tanah airnya Singapura.
Sehingga kini pencapaian penulisannya, terutama buku novel sejarah, masih belum dapat diraih mana-mana penulis Melayu.
Menurut Dr Hadijah, sekurang-kurangnya trauma tadi turut dipaparkan dalam dua buah novel iaitu Batas Langit (1996) karya Mohd Latif Mohd dan Satu Bumi oleh Isa Kamari.
Raungan pena Mohd Latif pada sebuah kampung di Geylang Road menjelang merdeka.
Watak utama ialah Adi, anak yatim (ayahnya penjudi yang akhirnya mati). Watak Adi yang merupakan lulusan sekolah Melayu dan Abang Dollah yang lulus aliran Inggeris (Senior Cambridge) mencerminkan kedewasaan berfikir terpapar dalam novel ini yang mengupas keperihan hidup sesudah perpisahan, kemiskinan dan keterabaian serta pelbagai masalah sosial.
Pohon jejawi (sejenis pohon pasilan iaitu pokok yang tumpang hidup di atas pokok lain dan lama-kelamaan membesar dan menggantikan pokok yang ditumpangi) dipaparkan secara simbolik.
Adi perlu pindah daripada kampungnya yang memberi jalan kepada pembangunan bandar. Dia mengukir kekata 'Malaysia' pada pokok itu yang tidak dapat dipeluknya kerana terlalu besar.
Selain novel tadi, Mohd Latif juga menyampaikan keperihan hatinya dalam melihat perbezaan orang Melayu di Singapura dan negara lain lewat puisinya yang terkenal, Melayuku Melayumu.
Isa Kamari memaparkan watak Irman, seorang jurutera, menemui Yassir, seorang penggali di Kuburan Bidadari yang terjejas oleh pembangunan bandar. Kubur neneknya, Aminah (@Swee Mei) akan dipindahkan.
Yassir yang berasal dari Nusa Utara (Malaya) menceritakan kisah perjuangannya dalam siasah di Nusa Selatan (Singapura).
Selepas dikecewakan Parti Keris, Yassir beralih ke Parti Angkatan Baru, tetapi dikecewakan lagi. Menurut Dr Hadijah, seimbas lalu watak Yassir seolah-olah mencerminkan almarhum Dr Yaacob Mohammed (1925-1989).
Aminah merupakan anak angkat Cina kepada Pak Durhakim. Dia rajin dan sanggup menyamar menjadi kuli wanita untuk mencari rezeki. Namun Aminah dibenci kaumnya sendiri - diperkosa sampai membawa mati ketika rusuhan pada perarakan Maulud Nabi. Durhakim juga terkorban.
Tinggallah anaknya Ilham (bapa Irman) dalam kedukaan tetapi dengan jiwa besar untuk membangunkan diri dan keluarganya.
Menurut Dr Hadijah, nada pesimisme merantai penulisan sastera Melayu di Singapura buat beberapa lama akibat kesan perpisahan.
Namun nada ini lebih pada generasi penulis aliran Melayu sebelum 1965 seperti Mohd Latif yang berasa tertipu dan tersingkir.
Sesudah detik itu, apabila aliran Melayu kian pupus, generasi penulis Melayu mula dididik dalam aliran Inggeris dan mula menampakkan tekad untuk bangkit membina jati diri.

Bangun Jatuh Sastera Watan

Bangun jatuh sastera watan

Dec 30, 2013 | 6:00AM -- hermes
SEKITAR 15 tahun sesudah perpisahan dengan Malaysia pada 1965, persuratan Melayu di Singapura telah bangkit kembali dengan bertenaga.
Kebangkitan itu berlaku selepas melalui trauma perpisahan dan mengatasi rasa pesimisme.
Demikian menurut Profesor Madya Dr Hadijah Rahmat, 56 tahun, ketua Unit Bahasa dan Budaya Melayu, Institut Pendidikan Kebangsaan Universiti Teknologi Nanyang (NTU) dalam makalah terpanjang (42 halaman) pada Persidangan Serantau Kesusasteraan Melayu Malaysia-Singapura Dalam Dimensi Pasca 1965.
Makalahnya merupakan ucap utama kedua pada sidang sehari 11 Disember lalu di Universiti Sains Malaysia (USM). Kesemuanya 17 makalah dibentang termasuk dua ucap utama.
"Rasa kehilangan adalah kesan psikologi yang ditimbulkan oleh perkembangan politik ini, yang telah mempengaruhi isi, corak dan nada penulisan yang dihasilkan selepas titik bersejarah 9 Ogos 1965," katanya dalam pembentangan pandang dengar yang menarik di Dewan Persidangan USM.
NGAUM SINGA
Sebelum perpisahan dengan Malaysia, kata Dr Hadijah, Singapura atau kota Singa melalui lima tahap perkembangan:
 • Zaman klasik (abad ke-13 sehingga ke-14 Masihi);
 • Zaman penjajahan British (1819-1900);
 • Zaman sebelum Perang Dunia II (1900-1942);
 • Zaman selepas Perang Dunia II (1945 sehingga kini); dan
 • Zaman kemerdekaan.
Dari segi zaman klasik, Dr Hadijah menyatakan berdasarkan dapatan almarhum Dr Teuku Iskandar (ketua pasukan penyusun Kamus Dewan), Singapura pernah menjadi pusat tamadun di Alam Melayu, termasuk kegiatan sastera.
Raja kelima Singapura, Parameswara, melarikan diri selepas Singapura diserang tentera Majapahit, dan telah membangun Melaka sebagai kesultanan baru dalam abad ke-15.
Namun Singapura masih penting sebagai antara wilayah empayar Melaka, menurut Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah.
Sesudah Melaka tewas di tangan Portugis, nama Singapura terus lenyap dan hanya timbul semula 400 tahun kemudian - apabila Kompeni Hindia Timur British cuba mencari tempat sesuai untuk dijadikan pelabuhan demi menyaingi kuasa Belanda di Nusantara.
Dalam zaman British, Singapura muncul kembali sebagai pusat percetakan bagi Nusantara. Ini bermula dengan usaha rintisan dan kegigihan Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir yang disifatkan oleh Dr Hadijah sebagai 'perakam sejarah' dan penyumbang penting kepada pemodenan persuratan Melayu.
Kehadiran cendekiawan Melayu telah mendorong Singapura menjadi pusat penerbitan akhbar sehingga membawa kepada industri perfileman dan muzik.
Menurut sarjana Australia, mendiang Dr Ian Proudfoot, Singapura merupakan pusat penerbitan Islam Asia Tenggara terutama antara 1860 sehingga 1920 kerana pulau ini merupakan pusat utama pentadbiran British, pelabuhan bebas, pusat persinggahan jemaah haji dan mempunyai dasar politik yang longgar. Namun Singapura menghadapi persaingan buku import dari Bombay, Makkah, Kahirah dan Istanbul.
Akhbar Jawi Peranakan (1876), antara akhbar Melayu terawal di dunia, telah terbit di Singapura. Antara 1876 sehingga 1941, terdapat 147 akhbar.
Para penerbit akhbar terdiri daripada India Peranakan dan Arab serta Baba Peranakan yang menerbitkan akhbar, seperti akhbar Bintang Timor di Tanah Melayu dan Negeri-Negeri Selat. Kebanyakan akhbar tertumpu di Singapura (68 buah) dan Pulau Pinang (36 buah).
Singapura telah melahirkan 'Bapa Kewartawanan Melayu' iaitu Mohd Eunos Abdullah, yang mengasuh akhbar Utusan Melayu pada 1907.
Eunos merupakan pemimpin masyarakat, tokoh Melayu pertama dalam Dewan Perundangan Singapura dan pengasas serta ketua Kesatuan Melayu Singapura yang ditubuhkan pada 1926.
AKHBAR JIWA MELAYU
Namun impian untuk melahirkan akhbar dengan suara Melayu yang tulen bermula apabila Onn bin Jaafar (pengasas Umno) menjadi editor Warta Melayu (1930-1941).
Akhbar ini kemudian diambil alih para anggota Kesatuan Melayu Singapura dan dinamakan Utusan Melayu pada 1939 (sempena akhbar Melayu yang diasuh Mohd Eunos Abdullah). Utusan pernah diuruskan Yusof Ishak yang kemudian menjadi Yang Dipertuan Negara dan Presiden pertama Singapura.
Ketika zaman Pendudukan Jepun (Perang Dunia II, 1942-45), Malaya dan Sumatera disatukan tentera Jepun di bawah satu pentadbiran. Maka terbentuk Berita Malai (hasil gabungan Warta Malaya dan Utusan Melayu).
Semangat kebangsaan Melayu meningkat meskipun dalam zaman kekejaman Jepun. Ketika ini, sajak Melayu dirintis Masuri SN lewat karyanya 'Bunga Sakura' dan 'Rosku Puja'.
Sesudah British kembali, kegigihan meraih kemerdekaan berterusan. Asas '50 ditubuhkan, menurut Dr Hadijah, yang meniupkan semangat kesedaran luar biasa menerusi bahasa dan persuratan.
Malaya merdeka menjadi Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 dan diikuti dengan gagasan Malaysia. Bahasa Melayu menjadi kian penting dalam dasar pemerintah sendiri Singapura pimpinan Parti Tindakan Rakyat (PAP) untuk menyertai Malaysia. Ini menjadi kenyataan tetapi dalam tempoh singkat 1963-65.
Dr Hadijah menampilkan semangat Malaysia dalam lagu 'Malaysia Baru' gubahan Kassim Masdor dengan lirik Omar Rojik serta didendangkan Aziz Jaafar dalam filem Kasih Tanpa Sayang (1963).
Namun segala harapan untuk percantuman tadi berkecai bak terpapar dalam lagu 'Sumbangsih' gubahan Zainal S Abbas yang dicipta khas untuk drama karya Rahman B dengan nama yang sama.
Arahan Bani Buang, drama ini dipentaskan di Panggung Victoria beberapa bulan selepas perpisahan (akhir 1965).
Bahagian kedua minggu depan: Tekad kebangkitan sastera Melayu Singapura
Category: 
Sastera [1]
Author: 
Mohd Raman Daud

usaha Spura paut sastera serumpun

Usaha Singapura paut sastera serumpun

Jan 06, 2014 | 6:00AM -- hermes
IKATAN sastera antara Singapura dengan Malaysia masih berterusan walaupun sesudah perpisahan kerana adanya lima jalur perhubungan.
Fenomena ini bak didambakan almarhum Sasterawan Negara Malaysia, Dr Usman Awang (1929-2001), antara anggota penting Asas '50:
"Politik boleh memisahkan kita, peta sempadan boleh memagari kita, pasport boleh menahan keluar masuk negara, tetapi kebudayaan akan terus menyatukan kita. Bahasa dan sastera akan melampaui semua ini kerana ia adalah pengucapan batin yang mempertemukan hati nurani rakyat negara-negara kawasan Nusantara."
Menurut Dr Hadijah Rahmat, ramalan Dr Usman (eseinya pada Dewan Sastera, Januari 1978, berjudul 'Denyut Nadi Pertemuan Nusantara I: Tanjong Katong Airnya Tidak Biru') telah berlaku.
"Jalinan sastera Singapura bukan saja dengan Malaysia, bahkan seluruh Nusantara," hujah Dr Hadijah yang menelusuri 50 tahun ikatan tadi. Terdapat lima jalur jalinan:
 • Kegiatan Pertubuhan
Asas '50 telah merintis Pertemuan Sasterawan Nusantara pada 1977, diikuti Persatuan Kemuning mengadakan Pesta Drama Tiga Negara Asean (1980) dan Pesta Drama Nusantara (1982); Kesatuan Guru Melayu Singapura (KGMS) menganjurkan Pertemuan Guru Nusantara (1985); dan Persatuan Wartawan Melayu Singapura pula mengadakan Pertemuan Wartawan Nusantara pada 1988. Kini hanya Asas '50 dan KGMS saja meneruskan jalinan tadi dengan badan serantau seperti Gabungan Penulisan Nasional Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim.
 • Wadah Penerbitan
Karya-karya penulis Singapura mendapat tempat di media cetak Malaysia terutama Dewan Sastera. Malah banyak karya penulis Singapura seperti Isa Kamari dan Johar Buang, mendapat pasaran di sana. Suratman Markasan telah menyusun buku 'Cerpen Nusantara Mutakhir' dan Rohani Din pula mengumpulkan puisi penulis muda tiga negara, 'Bebas Melata Melantun Kasih' dan 'Bebas Melata Mesra Serumpun'.
 • Sistem Pendidikan
Teks sastera (puisi, cerpen dan novel) Malaysia (seperti novel Salina) dan Indonesia (novel Atheis) dikenali Singapura pertama-tama lewat subjek sastera di aliran Melayu (terhenti dalam lewat 1970-an).
Hanya dalam 2013, barulah Kementerian Pendidikan Singapura menyediakan karya sastera penulis Singapura bagi mata pelajaran sastera iaitu Tekad dan Begitulah Kata-kata.
Program khas kesusasteraan (EMAS dan MLEP) telah mengukuhkan jalinan lewat darmawisata pelajar/guru Singapura ke Brunei, Indonesia dan Malaysia.
Di peringkat universiti pula, ilmuwan dan sasterawan Indonesia seperti Dr Budi Dharma dan dari Malaysia seperti Mana Sikana (Dr Abdul Rahman Napiah) pernah mengajar di Institut Pendidikan Nasional (NIE) Singapura.
 • Wadah Pemerintah
Projek sastera Asean turut melibatkan penulis Singapura. Adanya Anugerah Penulisan Asia Tenggara (SEA Write Award) kurnia kerajaan Thailand merapatkan lagi hubungan sastera serantau. Majlis Seni Kebangsaan Singapura (NAC) bekerjasama dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dari segi penerbitan karya penulis dua negara.
Kini Majlis Bahasa Melayu Singapura pula dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia meneroka persidangan sastera serantau, bermula di Pulau Pinang.
 • Akar Karya Melayu Klasik
Para penulis Singapura, tegas Dr Hadijah, tidak melupakan akar budaya yang dikongsi para penulis serumpun lewat karya agung seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Abdullah dan sebagainya.
Dr Hadijah tidak menolak kemungkinan ikatan ini akan lebih meluas menerusi media sosial yang menampilkan karya sastera penulis Nusantara.
Category: 
Sastera [1]
Author: 
Mohd Raman Daud

Dari terpinggir ke tekad besar

Dari terpinggir ke tekad besar

Jan 06, 2014 | 6:00AM -- hermes
SELEPAS perpisahan Singapura dari Malaysia pada 1965, terdapat tiga tahap suasana jiwa dan pemikiran dalam sastera Melayu di Singapura.
Demikian menurut Profesor Madya Dr Hadijah Rahmat dalam ucapan utama keduanya pada Persidangan Serantau Kesusasteraan Melayu Malaysia-Singapura Dalam Dimensi Pasca '65 di Pulau Pinang pada 11 Disember lalu.
 • Tahap Kehilangan
Peringkat ini dirasai dalam 15 tahun (1965-1980) - suatu tempoh genting kerana orang Melayu berasa pergolakan politik telah meminggirkan mereka. Rasa kehilangan bersalut rasa sedih, pedih, marah dan luka.
Dalam pada itu berlaku perubahan besar pada rupa darat Singapura - kampung perlu dipugar untuk memberi jalan kepada pembangunan negara. Para penulis tempoh ini termasuklah Dr Muhammad Ariff Ahmad (MAS), Masuri S. N., Suratman Markasan, Noor S. I. dan A. Ghani Hamid - kesemuanya penulis veteran yang pernah menerajui Asas '50.
Misalnya, sajak Suratman, 'Jalan Permulaan':
Laut tempatku menangkap ikan
Bukit tempatku mencari rambutan
sudah menghutan dilanda batu-bata
Pak Lasim tidak bisa jadi penghulu
pulaunya sudah dicabut dari peta kepalanya
anak buahnya sudah terdampar
di batu-bata dan pasir-masir hangat
Terdapat nada pesimisme dalam karyanya akibat rasa kehilangan tadi. Hal ini telah mendorong Masuri S. N., penyair besar Singapura, menyeru dan menasihatkan para penulis Singapura agar bangkit dan menyalurkan pandangan yang membina seperti terdapat dalam esei sasteranya dan juga sajaknya berjudul 'Kita Tidak Bakal Balik' :
Ke mana kita
Dan segala anak cucu segala
Kita bakal didakwa
Pewaris putus asa
Yang memuliakan semangat papa
Dalam pada itu, Asas '50 juga disaingi dengan kehadiran kumpulan penulis baru seperti Grup Gelorasa, Kupuja dan Kamus yang menunjukkan semangat besar untuk merubah keadaan.
 • Tahap Pencarian
Dalam peringkat selanjutnya, terpapar pergelutan antara para penulis yang sinis dan pesimis dengan para penulis yang ingin menciptakan zaman baru dalam persuratan Melayu.
Sajak 'Melayuku, Melayumu' karya Mohd Latiff Mohd yang terbit di Dewan Sastera pada Mac, 1983 masih lagi menceritakan rasa kesal:
Melayumu adalah bulan purnama
harum cempaka wangi cendana
Melayuku adalah pelamin yang patah
pusara yang legam
dan malam yang pasrah
Dibandingkan pula dengan sajak penuh semangat Hadijah Rahmat juga pada tahun yang sama berjudul di 'Tengah Alam' (Berita Minggu, 8 Mei 1983):
Bagaimana dan bila
manusia seperti aku dari bangsa kerdil
di tengah negara kecil
akan lebih bererti dan disedari di peta dunia
dapat mengukir sebuah bekas di jalanan sejarah
menggantung sebutir kejora di dada cakerawala
sambil mengecap keredhaan Allah!
 • Tahap Pembinaan Semula
Sejak tahun 2000 sehingga kini, persuratan Melayu di Singapura mula diisi karya penulis baru yang lazimnya berpendidikan aliran Inggeris. Mereka bertekad besar dan membawa nafas baru dalam mengungkapkan fikir dan rasa tanpa banyak memikul 'beban sejarah' yang ditanggung generasi awal.
Suara mereka terpapar dalam karya-karya Alfian Saat, Rafaat Hamzah, Alin Mosbit, Noor Hasnah Adam, Noridah Kamari dan banyak lagi.
Menurut Dr Hadijah, sajak Noor Hasnah berjudul 'Pasak Temasik' memaparkan usaha untuk melepaskan beban sejarah itu dan mengukir suatu yang baharu:
Biar beratus tahun berlalu
Binatang itu tak pernah beradu
Pasak itu hanya membisu
Istana itu telah lama tak berlampu
Dan pulau ini masih dara bersemu.
Apakah laluan selanjutnya bagi persuratan Melayu di Singapura?
Menurut Dr Hadijah, ketua Unit Bahasa dan Budaya Melayu, Institut Pendidikan Nasional (NIE) di Universiti Teknologi Nanyang (NTU), kesinambungan akan mencirikan sastera Melayu di Singapura.
Ikatan serumpun turut mewarnai sastera Melayu Singapura, mentelah sudah ada kerjasama di peringkat serantau seperti Majlis Sastera Asia Tenggara.
Dalam ulasannya pula, Profesor Dr Md Salleh Yaapar yakin keadaan tertekan yang dialami Melayu di Singapura telah mencetuskan pelbagai idea kreatif untuk bangkit lagi.
"Tidak dapat dinafikan kerana keadaan terdesak, orang Melayu Singapura yang merintis usaha mengadakan kegiatan bersifat Nusantara dari pertemuan sasterawan sehingga guru. Inilah kelebihan pada diri mereka yang tidak mengaku kalah oleh suasana yang mencabar selepas perpisahan."
Majlis Bahasa Melayu Singapura akan menjadi tuan rumah persidangan selanjutnya yang bakal disokong Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Category: 
Sastera [1]
Author: 
Mohd Raman Daud

Penubuhan ASAS 50

Azam jana gerakan sastera

Jan 20, 2014 | 6:00AM -- hermes
SEMANGAT kental sebagai seorang pemuda yang inginkan ikatan penulis serta pencinta bahasa dan sastera agar menjadi moden untuk mengangkat maruah bangsa terus membara dalam jiwa Muhd Ariff Ahmad.
"Sesudah lulus daripada Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim pada 1949, saya tak berlengah lagi untuk cuba menjayakan cita-cita saya," kata Dr Muhd Ariff atau Cikgu Ariff.
Beliau telah menghubungi rakan- rakannya termasuk Masuri Salikun, Suradi Parjo dan lain-lain bagi menjayakan hasratnya.
"Namun lepas balik SITC, masing-masing sibuk dengan tugasnya. Jadi, saya gagahi diri untuk menyertai Kesatuan Guru Melayu Singapura, khususnya Jawatankuasa Bahasa dan Persuratan. Ketua jawatankuasa ini ialah Cikgu Mahmud Ahmad (1906-1976), seorang ahli bahasa dan budaya.
"Atas desakan saya, jawatankuasa pengelola KGMS membincangkan usul agar diadakan semacam persatuan gerakan bahasa dan sastera.
"Namun, saya hampa sebab KGMS berpendapat ia sekadar sebuah kesatuan atau union saja yang memperjuangkan kebajikan guru dan bukan penulis," ceritanya.
Tidak putus asa, beliau mendapatkan temannya Jymy Asmara bagi mendorong para anggota Sahabat Pena (sebuah kumpulan tidak rasmi yang dianggotai Cikgu Ariff sejak 1947). Namun sambutannya juga kurang memuaskan.
Pada 29 April 1950, seorang tokoh bahasa dan pendidikan Indonesia, Madong Lubis dan temannya Prof Sutan Muhammad Zain (penyusun Kamus Moderen Bahasa Indonesia) datang ke Konsulan Republik Indonesia di Singapura untuk menemui para penulis Melayu, terutama yang aktif di media cetak iaitu Utusan Melayu, Melayu Raya dan Ahmadiah Press.
"Saya, Jymy, Masuri dan Rosmera (Munir Ali) dan Hamzah menemui dua tokoh dari Indonesia itu. Apabila mereka bertanya kami daripada gerakan mana? Hamzah Hussein yang ketika bekerja di akhbar Melayu Raya, secara spontan memperkenalkan kami sebagai Angkatan '50.
"Hal ini memberikan ilham kepada saya untuk menubuhkan sebuah pertubuhan dengan nama ini," cerita Cikgu Ariff.
Sesudah bertemu dengan dua tokoh Indonesia tadi, Cikgu Ariff dan rakan-rakannya menyambung perbualan di kedai kopi di Lorong 24 Geylang bersebelahan dengan pejabat Melayu Raya Press.
Kata Rosmera: "Jika kita nak tubuhkan persatuan, kita buat sendiri. Jangan harapkan orang-orang tua."
Balas Jymy Asmara: "Tapi mana nak mulakan persatuan itu?"
"Saya putuskan agar diadakan saja di pekarangan rumah saya. Kawan-kawan bersetuju," kata Cikgu Ariff.
Dengan menggunakan mesin cetak Gestetner (pusing sendiri dengan tangan) di pejabat KGMS, Cikgu
Ariff mencetak surat yang mengundang puluhan penulis. "Namun cuma sejumlah saja yang menjawab akan datang. Hati saya kecewa," ceritanya.
Beliau ingin mendapatkan seorang yang dianggap 'star' (semacam tetamu terhormat) sebagai umpan menarik pelibatan lebih ramai penulis.
Ada menyarankan kami undang Keris Mas (Kamaluddin Muhammad, lahir di Pahang, 1922-1992) yang ketika itu sudah terkenal kerana bekerja di Utusan Melayu.
"Namun macam mana hendak mengundangnya. Akhirnya seorang studan (pelajar) bernama Amin Rasimon pernah mendengar ada wartawan terkenal tinggal di rumah sewa di sekitar Orchard Road.
"Tapi apakah beliau sudi?" ujar Cikgu Ariff. - Bersambung
Catatan MOHD RAMAN DAUD
Category: 
Sastera [1]
Author: 
DR MUHAMMAD ARIFF AHMAD

Indah Melayu pada pantun

Indah Melayu pada pantun

Jan 20, 2014 | 6:00AM -- hermes
USAH lupakan puisi lama, terutama pantun yang memang pancaran asal jati diri Melayu.
Itulah pesan Mohd Gani Ahmad, 73 tahun, ketika ditemui di rumah pangsanya di Toa Payoh.
Ayah sembilan anak (enam lelaki dan tiga perempuan berusia antara 43 dengan 30 tahun) dan tujuh cucu ini, masih gigih membaca, berkarya dan terkini pula menghalusi Al-Quran. Beliau menderita sakit angin ahmar (strok) pada 2003 yang menjejas pergerakan dan pertuturannya.
Menurut sasterawan mapan, Hj Djamal Tukimin, 66 tahun, Cikgu Mohd Gani Ahmad ialah penulis dan pengkaji pantun terbaik di Singapura.
"Saya lakukan sekadarnya sahaja," kata beliau yang memang terkenal sebagai guru dan aktivis sastera yang merendah hati. Manuskrip kumpulan pantun lengkap dengan kajiannya yang agak perinci telah siap tetapi tergenjot penerbitannya.
"Tengoklah manuskrip ini yang siap pada 2002. Ia sudah diberi kata pengantar oleh Pendeta Dr Muhd Ariff Ahmad pada 1 Januari 2003. Hasrat saya hendak terbitkan menerusi Pustaka Nasional tetapi penerbitnya, Ustaz Syed Ahmad Semait, meninggal dunia," ceritanya.
PANTUN DARI TEMASIK
Menurut beliau, pantun merupakan bentuk puisi lama yang unggul bagi orang Melayu. Malah apabila sarjana Barat membawanya ke Eropah, antara tokoh yang terpesona ialah Victor Hugo, sasterawan besar Perancis, yang cuba menggubahnya dalam bahasa ibundanya pula.
Selanjutnya, dalam pengumpulan pantun dalam buku-buku terbitan serantau termasuk di Malaysia seperti Kurik Kendi Merah Saga (DBP,2005) yang menghimpunkan lebih 5,000 pantun, memang nama-nama negeri di Malaysia saja disebut, tetapi tempat-tempat seperti Tanjung Katong disebut juga dalam pantun-pantun yang terkumpul.
"Ini antara bukti yang tidak boleh sekali-kali kita lupa bahawa Singapura merupakan pusat kegiatan bahasa dan sastera sejak namanya diubah daripada Temasik oleh Sang Nila Utama," katanya sambil merujuk sebab daripada buku Sejarah Melayu yang menggariskan kisah raja-raja Melayu sehingga zaman kebangkitan dan kejatuhan Kesultanan Melaka.
"Singapura pernah menjadi pusat cendekiawan Melayu dalam 100 tahun antara 1850 sehingga 1960. Namun perpisahan dengan Malaysia merupakan suatu trauma yang merubah keadaan. Tapi kita dapat bangkit semula," katanya penuh azam.
Azam Cikgu Mohd Gani terserlah apabila turut memimpin Angkatan Sasterawan '50 dalam dekad 1970-an sehingga awal 1990-an.
HADIAH SASTERA
"Sesudah perpisahan, kalangan orang Melayu macam kehilangan. Jadi, kita perlu membangun jati diri dengan imej sebuah negara baru bernama Singapura yang majmuk dan cuba memacu pertumbuhan ekonomi pesat untuk menjadi watan pertama bertaraf negara maju di rantau ini.
"Jadi, ada banyak yang perlu dikorbankan seperti kehidupan kampung dan warisan," ceritanya.
Untuk menguatkan jati diri, beliau antara kalangan penulis muda yang menampilkan gagasan Perkampungan Sastera pada 1973 di Kem Tanah Merah.
"Kami terbitkan dalam bentuk stensilan dan buku karya-karya tokoh Asas '50 seperti Muhd Ariff Ahmad, Masuri SN, Suratman Markasan, Aliman Hassan, Noor SI dan A Ghani Hamid, serta penulis baru seperti Mohd Latif Mohd dan Suradi Sipan.
"Di Perkampungan tadi, kami bentuk strategi untuk bangkitkan bahasa dan sastera Melayu dengan menerima idea Cikgu Mamat Samat (almarhum) bagi diwujudkan Hadiah Sastera iaitu pengiktirafan untuk penulis kita," ceritanya penuh kerinduan.
KONSEP NUSANTARA
Selanjutnya, Cikgu Mohd Gani dan rakan-rakannya cuba menghulurkan salam dari Singapura kepada Malaysia dan Indonesia sesudah berlalu zaman getir Konfrontasi (percubaan Sukarno melancarkan serangan saraf dan gerila ke atas penubuhan Malaysia, 1963-1966).
"Pada 1977, Asas '50 ingin mengadakan semacam pertemuan penulis dan turut mengundang penulis dari negara-negara jiran. Cikgu Fathol Rahman mengesyorkan nama 'Pertemuan Sasterawan Nusantara'," ceritanya.
Kekata 'Nusantara' seolah-olah mengembalikan kenangan mengenai niat Majapahit (Jawa) yang mahu menguasai seluruh kepulauan Asia Tenggara.
"Tapi niat kami ialah menjadikan Nusantara sebagai jalinan antara nusa bukan mengungkit sejarah empayar. Ada pihak tidak selesa termasuk yang menasihati kami, Prof Edwin Thumboo, juga seorang penyair besar watan kita," tambahnya.
Ternyata sejak Pertemuan Sasterawan Nusantara 1977, berlanjutan dengan Pertemuan Guru Nusantara, Pertemuan Drama Nusantara sehinggalah Pertemuan Wartawan Nusantara (1988) - semuanya berlaku di Singapura. Sekali gus, hujahnya, Singapura memainkan peranan sebagai jambatan antara negara-negara jiran.
"Hakikatnya, negara-negara serantau ini mahu dinilai berdaulat - berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi jalinan kebudayaan perlu terus mekar kerana inilah yang menyatukan kita untuk bersahabat dan berdialog walaupun boleh bersetuju atau tidak, termasuk dalam sastera. Dan antara unsur terhebat dalam jalinan tadi ialah lewat sastera Melayu, terutama genre pantunnya," katanya.
Cikgu Mohd Gani ingin pantun disemarakkan menerusi bengkel dan peraduan serta dokumentasi dari peringkat akar umbi termasuk dalam kalangan Baba Peranakan menerusi kelab Gunung Sayang dan sebagainya.
"Pantun memang asal Melayu tetapi warisan dunia. Ia indah dengan sampiran dan maksudnya, pilihan kata yang beralas tetapi mendalam menunjukkan ketinggian susila walaupun dalam apa jua keadaan emosi kita," hujahnya.

"Singapura pernah menjadi pusat cendekiawan Melayu dalam 100 tahun antara 1850 sehingga 1960. Namun perpisahan dengan Malaysia merupakan suatu trauma yang merubah keadaan. Tapi kita dapat bangkit semula."
- Mohd Gani Ahmad
Category: 
Sastera [1]
Author: 
RAMAN DAUD

Wadah puitis pelbagai hasrat

PANTUN tidak semestinya dianggap lapuk atau lama.
"Walaupun ia dinilai puisi warisan atau tradisional, pantun boleh menampung pelbagai hasrat dan digunakan dalam setiap masa, termasuk di masjid sehingga majlis pernikahan dan sidang menteri," hujah Cikgu pesara, Mohd Gani Ahmad, 73 tahun, atau nama penanya Megadona.
Sekadar contoh, Mesyuarat Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (Mabims), sering menggunakan pantun sebagai pembuka ucapan dan penutup juga.
"Pantun boleh dinyanyikan dan disebut begitu saja untuk menggambarkan rasa kasih, sedih dan sebagainya sehingga mutiara kebijaksanaan walaupun sifatnya sangat mudah atau polos," hujah pendidik yang gigih belajar sendiri dengan mengikuti kursus dan seminar.
Menurut Cikgu Mohd Gani yang pernah menulis untuk pojok Peristiwa Bahasa di akhbar ini tidak lama dulu, beliau sering juga dipanggil untuk fasilitator/pemudahcara Kursus Pengajaran Tatabahasa dan Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata bagi guru terlatih anjuran Cawangan Latihan Staf, Kementerian Pendidikan Singapura. Sebagai penyunting buku teks bahasa Melayu untuk syarikat Panpac, Singapore National Printer dan Marshall Cavendish, beliau cuba mempopularkan penggunaan pantun.
PANTUN SEJARAH
Beliau merujuk 'Sejarah Melayu' yang mengungkapkan pantun yang halus sindirannya terhadap kebodohan raja dan pembesar Melayu yang memerintah Singapura sehingga membawa kejatuhan kerajaan di sini:
Carik-carik baju raja,
Dilompati todak;
Bukan disahaja,
Sebab akal budak.
Budak yang dimaksudkan ialah Nadim, anak Sang Rajuna Tapa. Raja atas nasihat pembesar telah menyuruh rakyat berbentengkan betis untuk melawan serangan todak. Ini suatu tindakan bodoh. Muncul Nadim yang mengesyorkan agar berbentengkan batang pisang.
Namun akal Nadim ditakuti kerana mungkin kelak menguasai raja sehingga dijadikan modal hasutan yang membawa hukum bunuh (diikat dengan batu dan dibuang ke laut). Nadim ibarat kebijaksanaan pada generasi muda dan raja sebagai mencerminkan corak kejur dan perlu dikikis.
SIFAT MELAYU
Menurut Cikgu Mohd Gani, sifat orang Melayu yang amat memelihara rasa malu tercermin pada pantun.
"Itulah sebabnya ada pembayang atau sampiran dan kemudian maksud. Cakap Melayu budiman ialah cakap berlapik atau beralas. Ini bukan bermakna kita tak boleh berterus-terang, tetapi kita tidak mahu mengguris hati seseorang. Segalanya dilakukan dengan diplomasi sehingga yang kusut dapat terlerai," hujahnya.
Selain menyampaikan hasrat yang sering dikaitkan dengan cinta, pantun boleh digunakan untuk bahan pengajaran tidak kira umur sehinggalah menyeru untuk berbakti kepada nusa seperti:
Pohon kayu di hujung desa,
Ditebang orang dibuat pepara;
Pemuda Melayu tangkas perkasa,
Setia berjuang untuk negara.
Malah beliau juga merangkai pantun yang dikaitkan dengan syarikat:
Golden Chance menjual emas,
Barang kemas berkilau-kilauan;
Pilihlah puan jangan cemas,
Berlian emas harga berpatutan.
LIRIK LAGU RAP
Cikgu Mohd Gani yakin pantun dua kerat atau karmina wajar dipopularkan sebagai lagu 'rap' (asal barat Afrika tetapi popular di Amerika Syarikat dan kemudian menjagat).
Contoh klasik:
Lain hulu, lain parang;
Lain dulu, lain sekarang.
Tetapi anak muda seperti Dayana binte Ismail menampilkan karmina seperti:
Dayung perahu ke laut biru;
Negara maju ke era baru.
Manuskrip Pantun Warisan Cikgu Mohd Gani turut membuat perbandingan pantun dengan gurindam dan syair dengan mengambil contoh daripada karya terkenal seperti Gurindam Duabelas karya Raja Ali Haji sehingga Syair Perahu Hamzah Fansuri.
Adakah manuskrip ini jika diterbitkan nanti bakal dianggap sebuah lagi karya agung daripada Singapura?
Julukan 'karya agung' telah diberikan kepada buku Nilam karya Pendeta Dr Hj Muhd Ariff Ahmad.
Namun Cikgu Mohd Gani hanya tersenyum dan berkata: "Saya cuma lakukan apa yang terbaik dan terdaya. Terpulanglah pada pengkaji dan pembaca. Tapi biarlah usahakan penerbitan manuskrip ini," pintanya.
- See more at: http://beritaharian.sg/premium/gah/sastera/wadah-puitis-pelbagai-hasrat#sthash.pvVqfIh8.dpuf