Thursday, August 21, 2014

Memartabat Melayu Jadi Bahasa Dunia

Bahasa

Memartabat Melayu jadi bahasa dunia

  
BILANGAN MENINGKAT: Jumlah penutur bahasa Melayu terus meningkat – sekitar 300 hingga 350 juta kini – dengan kian ramai juga meraih pencapaian cemerlang dalam bidang Pengajian Melayu seperti warga Singapura, Cik Noraini Mohamed Yusope (kanan), yang mendapat kepujian kelas pertama dari Universiti Malaya.
Mohd Raman Daud
DAPATKAH bahasa Melayu menjadi bahasa dunia? Persoalan ini bukanlah baru.
Dalam wawancara akhbar ini baru-baru ini dengan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Profesor Dr Haji Awang Sariyan, beliau mengutarakan erti penting usaha gigih untuk ‘mengantarabangsakan’ bahasa Melayu.
Umumnya, beliau mengungkapkan usaha di pihak rumpun Melayu yang sekitar 350 juta jiwa dan lobi di peringkat antarabangsa.
Bagi rumpun Melayu, hujahnya, perlu ada visi dan tekad politik terutama di pihak tiga negara – Indonesia, Malaysia dan Brunei – agar bahasa Melayu dapat digunakan di forum antarabangsa, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
Proses menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia tentulah menuntut usaha menghasilkan sebanyak mungkin bahan berilmu dalam bahasa Melayu dan dasar pemerintah yang sentiasa mengutamakannya sebagai pengantar dalam perhubungan awam dan swasta, di samping terus merakyat dengan rapi.
Apakah bahasa dunia?
Bahasa dunia ialah bahasa yang dituturkan di peringkat antarabangsa dan dipelajari ramai orang sebagai bahasa kedua. Bahasa dunia tidak dicirikan dengan jumlah penuturnya (penutur asli atau penutur bahasa kedua) sahaja, bahkan juga tebaran menurut kawasan (geografi) dan hubungan diplomatik.
Dalam banyak hal, kebanyakan bahasa dunia menonjolkan bahasa asal Eropah, iaitu Inggeris, Perancis dan Sepanyol.
Sebabnya dari segi sejarah, sudah berlaku pengembangan kuasa Eropah menerusi penaklukan dan penjajahan di banyak bahagian dunia.
BAHASA DUNIA
Bahasa yang terluas digunakan di dunia ialah Inggeris, yang dipercayai digunakan lebih 1.8 bilion orang, terutama sejak kehadiran Internet dan media antarabangsa.
Bahasa Arab juga ketara sebagai bahasa dunia kerana sebab sejarah – peluasan Islam yang membawa bersamanya bahasa Arab di seluruh Timur Tengah, utara Afrika dan negara yang mempunyai penduduk Muslim di luar Dunia Arab.
Bahasa Arab memang mempunyai pelbagai dialek, seperti Mesir, namun yang digunakan sebagai standard atau berpiawai ialah fusaha.
Bahasa Cina standard dipanggil Mandarin atau Putonghua (bahasa awam) yang mengganti bahasa Cina Klasik yang sebelum ini digunakan di Timur Jauh sehingga awal abad ke-20 Masihi.
Bahasa Mandarin digunakan di kalangan majoriti China keturunan Han dan bukan Han, juga di diaspora kaum Cina seberang laut, seperti di Malaysia dan Singapura.
Memandangkan penduduk China terbesar di dunia, 1.32 bilion jiwa, maka sekali gus ia mencerminkan kekuatan bahasa Mandarin.
Bahasa Russia digunakan secara meluas dalam empayar Russia dan kemudian di Soviet Union (dikuasai Russia, 1917-1991) dan juga di Eropah Timur.
Walaupun sesudah kejatuhan Soviet, bahasa Russia masih terus digunakan terutama di Russia iaitu negara terbesar dari segi saiznya di dunia (17 juta km persegi).
Bahasa Jerman pula pernah menjadi bahasa pengantar atau ‘lingua franca’ di sebahagian besar benua Eropah, terutama Empayar Rom Kudus dan kemudian Empayar Austro-Hungary. Ia merupakan bahasa kedua terpenting di bahagian Tengah dan Timur Eropah dan di kalangan masyarakat saintifik antarabangsa.
Terdapat bahasa utama yang tidak luas digunakan antara benua tetapi penting daripada bahasa pengantar kerana kaitan sejarah. Ini termasuk bahasa Greek ketika zaman kekuasaan Hellenistik, seperti penaklukan Alexander Yang Agung dan di wilayah Empayar Byzantin.
Bahasa Latin kini dianggap ‘mati’ tetapi pernah menjadi bahasa utama Empayar Rom, bahasa keagamaan bagi mazhab Katolik.
Bahasa Parsi meluas ketika Empayar Parsi berkembang dalam zaman silam dari Mediterranean sehingga utara benua India. Bahkan Parsi pernah digunakan sebagai bahasa pengantar kedua selepas bahasa Arab di banyak negeri majoriti Muslim.
Sanskrit, atau Sanskerta, luas digunakan dalam zaman silam di Asia Selatan (Pakistan, India, Sri Lanka), Asia Tenggara, Asia Tengah. Ia merupakan pengantar bagi agama Hindu dan Buddha. Namun seperti Latin, Sanskerta dianggap bahasa mati kerana jarang dituturkan.
Banyak bahasa utama di benua kecil India boleh dianggap bahasa penting kerana dituturkan ratusan juta orang.
Namun bahasa Hindustan dan Tamil lebih menonjol di benua ini, selain Urdu, yang merupakan bahasa rasmi di Pakistan, yang mempunyai 180 juta penduduk.
Bahasa Bengali (bahasa ibunda Rabrindranath Tagore, orang Asia pertama menerima Hadiah Nobel bagi Sastera) lebih besar bilangan penutur berbanding bahasa Perancis. Terdapat 230 juta penutur bahasa Bengali, iaitu keenam di dunia.
Namun bahasa Perancis sudah lama dianggap bahasa diplomatik sehingga ditancapkan sebagai bahasa dunia.
Bahasa Sepanyol tersebar luas hasil penjajahan Sepanyol di Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan sedikit sebanyak di Filipina.
Terdapat usaha sedar di peringkat antarabangsa untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia kerana busana, makanan dan pelbagai aspek budaya Melayu kian diterima di peringkat sejagat.
Memang banyak manfaat apabila bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa dunia. Antara lain, kian banyak orang bukan Melayu atau bukan penutur asli yang menggunakannya sebagai bahasa kedua.
Selanjutnya, karya asal Melayu daripada muzik sehingga buku berisi bahan ilmu dan teknologi akan diterjemah sehingga istilah Melayu turut digunakan dalam bahasa-bahasa dunia lain.
Sekali gus ini bermakna sumbangan rumpun Melayu daripada adab, ilmu dan tamadunnya akan turut mencorak jagat.

* Artikel ini pernah diterbitkan di Berita Harian pada 1 Jun 2013.
- See more at: http://beritaharian.sg/gah/sastera/memartabat-melayu-jadi-bahasa-dunia#sthash.ngsTAjZU.dpuf

Sejarah Keluarga Diraja

Budaya

SEJARAH KELUARGA DIRAJA

  

Penulis autobiografi ‘Hikayat Abdullah’ ini juga dikenali sebagai Munsyi Abdullah. Buku hasil tangannya ini antara historiografi Melayu yang penting dalam membuat kajian mengenai orang Melayu. – Foto fail
DR. HADIJAH RAHMAT

ISU Rumah Bendahara, atau Gedung Kuning, yang timbul baru-baru ini menarik perhatian umum.
Antara lain, selaku masyarakat Melayu, kita bak didorong supaya memikirkan dan merenung kembali sejarah keluarga diraja yang membina bangunan itu dan kerajaan-kerajaan Melayu di Singapura dan rantau ini yang melatari dan mempengaruhinya.
Terdapat banyak kajian mengenai sejarah kerajaan Melayu Singapura, atau Kerajaan Johor-Riau, oleh pengkaji tempatan seperti Kwa Chong Guan, Manogaran Suppiah, Timothy P. Barnard, Syed Muhd Khairuddin Aljunied dan Imran Tajudeen serta pengkaji luar seperti R.O. Winstedt, Leonard Andaya John Bastin, Haji Buyong Adil, A. Samad Ahmad, Khoo Kay Kim dan John Miksic.
Semua tulisan pengkaji itu memberi tafsiran yang pelbagai tentang warna-warni sejarah kerajaan Melayu Singapura ini.
Namun, apa jua kajian mengenai orang Melayu tidak lengkap tanpa mengambil kira teks historiografi Melayu yang penting seperti Sejarah Melayu, Hikayat Abdullah, Tuhfat Al-Nafis, Hikayat Johor, Hikayat Pahang, Salasilah Melayu Bugis, Hukum Kanun Melaka dan beberapa syair yang dihasilkan pada abad ke-19.
Sayangnya, teks historiografi Melayu sering diketepikan kerana dianggap tidak saintifik. Padahal, maklumat sejarah yang terdapat di dalamnya amat banyak dan penting dirujuk, apatah lagi jika maklumat ini juga disokong oleh tulisan sejarawan.
Penilaian sejarah perlu seimbang berdasarkan sumber dalaman bagi melihat perspektif masyarakat yang dikaji dan merujuk sumber luar masyarakat tersebut yang biasanya memberikan penilaian yang agak berbeza kerana perbezaan ideologi atau budaya.
Malangnya, pendekatan pelbagai sumber ini masih kurang dilakukan semasa mengkaji sejarah rumpun Melayu kerana tidak ramai yang berminat dan mempunyai keahlian membaca dan mentafsir teks historiografi yang menggunakan bahasa klasik dan gaya penulisan yang tidak mudah difahami.
SEBELUM STAMFORD RAFFLES
Sebelum kedatangan Stamford Raffles pada 1819, negeri Singapura berada di bawah pemerintahan Kerajaan Johor-Pahang-Riau dan Lingga.
Kerajaan ini terbentuk selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511 sehingga menyebabkan raja Melaka, Sultan Mahmud, melarikan diri ke Johor dan meneruskan pemerintahannya di Johor Lama (15111528). Keturunan Sultan Melaka yang terakhir memerintah ialah Sultan Mahmud Syah II – yang lebih dikenali sebagai Marhum Mangkat Dijulang – telah dibunuh pada 1699 dan dimakamkan di Kota Tinggi, Johor.
Sultan Mahmud Syah II tiada zuriat. Maka itu, kerajaannya diambil alih oleh Bendahara Pahang, Tun Abdul Jalil, yang bergelar Sultan Abdul Jalil IV dari 1699 hingga 1718.
Wilayah takluk Kerajaan Johor ini amat luas merangkumi Pahang, Johor, Singapura, kepulauan Riau dan Lingga. Sultan Abdul Jalil bersemayam di tepi Sungai Johor di tempat bernama Panchur.
Hanya dalam pemerintahan Sultan Mahmud Shah III (1761-1812), Raja Johor-Pahang-Riau-Lingga bersemayam di Pulau Lingga (Daik). Sultan dibantu oleh Yamtuan Muda, iaitu Daing Kemboja, yang bersemayam di Pulau Riau bersama-sama Raja Haji sebagai penolongnya.
WARISAN MELAKA
Kerajaan Melaka mempunyai struktur politik yang tersendiri yang dijelaskan oleh kitab Undang-Undang Melaka atau Hukum Kanun Melaka (HKM) seperti berikut:
Raja merupakan “tunggak pemerintahan sesebuah negara yang menjadi ketua dari segi pentabiran tetapi ‘memegang nyawa’ setiap rakyat di bawahnya”, menurut Abu Hassan Sham dan Mariyam Salim dalam buku Sastera Undang-Undang (DBP, 1995).
Raja melantik para pembesar di bawahnya. Empat pembesar utama ialah Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Syahbandar. HKM juga menetapkan:
“Adapun pada segala raja-raja itu, pertama-tama menjadikan bendahara, kedua menjadikan temenggung, ketiga menjadikan penghulu bendahari, keempat menjadikan syahbandar, maka terpeliharalah segala raja-raja itu dengan segala rakyatnya.”
 Bendahara: Bendahara ialah tokoh kedua penting selepas raja. HKM menyatakan bahawa peranan Bendahara adalah:
“Adapun hukum yang diserahkan kepada bendahara itu seperti hukum orang berjabatan dan segala tuan-tuan dan segala sida-sida dan segala anak orang besar-besar.”
Sejarah Melayu menjelaskan lagi peranan Bendahara melalui tokoh Bendahara Paduka Raja dan Bendahara Seri Maharaja. Mereka bukan sahaja menjadi penasihat raja, mengetuai pentadbiran dan memangku jawatan raja jika raja tiada dalam negeri, malah kedua-dua Bendahara ini juga mengetuai tentera Melaka menyerang negeri-negeri luar atau mempertahankan Melaka daripada serangan musuh. Dalam daerah petempatan dan perintahnya, Bendahara berkuasa penuh. Ia boleh menjatuhkan hukuman bunuh tanpa memberitahu raja. Bendahara boleh juga dianggap raja jika raja masih kecil atau jika raja tiada dalam negeri.
 Temenggung: Selepas Bendahara, Temenggung orang ketiga penting dan berkuasa. Temenggung boleh dianggap sebagai Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab ke atas keselamatan dalam negeri, termasuk menyiasat dan menangkap orang jahat. Semasa bertugas Temenggung diberi kuasa membunuh seseorang tanpa menunggu titah raja.
 Penghulu Bendahari: Penghulu Bendahari menjaga hal kewangan dan harta benda negara di samping mengurus persiapan logistik majlis atau kegiatan di istana.
 Syahbandar: Syahbandar bertugas menjaga segala hasil-mahsul dan cukai yang masuk melalui pelabuhan. Syahbandar juga menjaga segala pedagang yang ada di pelabuhan negeri. Beliau juga diberi kuasa untuk menghukum atau membunuh seseorang yang tidak menurut perintahnya terutama pedagang yang sedang membawa perahu atau kapal.
Singapura masih dalam daerah takluk Kerajaan Melaka dalam abad ke-15 ini dan pembesar kerajaan yang ditugaskan memegang perintah di Singapura, menurut Sejarah Melayu, ialah Seri Bija Diraja, atau namanya Tun Kerutup, hujah sejarawan Buyong Adil.
 Pembesar lain: Selain empat pembesar ini, terdapat juga jawatan lain seperti Laksamana. Kerajaan-kerajaan Melayu yang timbul kemudian seperti Perak, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan meneruskan struktur asas politik yang diamalkan dalam Kerajaan Melaka ini. Namun, kerajaan-kerajaan tersebut turut memperkenalkan berbagai-bagai jawatan baru sesuai dengan konteks atau keperluan politik setempat (local variations).
Kerajaan Melayu Johor-PahangRiau-Lingga masih bersandarkan sistem politik yang dilaksanakan di Melaka, tetapi membuat perubahan dari segi struktur dengan memperkenalkan status/jawatan dan gelaran baru untuk pemimpin politik dalam daerah takluk kerajaannya.
Sistem empat pembesar yang memegang kuasa di empat daerah takluk masing-masing telah diperkenalkan:
1. Yang Dipertuan Besar atau Yamtuan Besar atau Raja yang bersemayam di Lingga.
2. Yang Dipertuan Muda atau Yamtuan Muda atau Raja Muda yang bersemayam di Riau.
3. Bendahara yang memegang Pahang.
4. Temenggung yang memegang Singapura dan Johor.
PENGARUH BUGIS
Status Yamtuan Muda atau Raja Muda diadakan khas untuk raja-raja Bugis lima saudara (Upu Daeng Perani, Upu Daeng Menambun, Upu Daeng Merewah, Upu Daeng Celak dan Upu Daeng Kemasi) dan keturunannya yang membantu Sultan mengalahkan Raja Siak yang telah merampas takhta kerajaan.
Jawatan ini adalah sebagai suatu penghargaan dan tanda “sumpah setia” Raja Melayu terhadap jasa bakti pemimpin Bugis ini yang telah membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dan keluarganya.
Upu Daing Merewah atau bergelar Kelana Jaya Putera adalah Raja Muda Bugis atau Yamtuan Muda Riau yang pertama. Ini bererti telah berlaku perkongsian kuasa antara raja Melayu dengan raja Bugis dalam Kerajaan Johor-Riau.
Hubungan politik ini dikukuhkan lagi dengan jalinan hubungan kekeluargaan apabila berlaku beberapa ikatan perkahwinan antara golongan diraja Melayu dengan raja-raja Bugis itu.
Kedudukan mulia raja dan tiga pembesar Melayu-Bugis ini dijelaskan dalam kitab Tawarikh al-Wusta yang disalin dan disusun oleh Raja Khalid ibni Raja Hassan al-Haji, cucu Raja Ali Haji, menurut sejarawan A. Samad Ahmad.
Kerajaan Melayu Johor-Riau ini mula tergugat pada awal abad ke-19 akibat perpecahan dalaman serta tewas dalam genggaman British dan Belanda – dua kuasa Eropah yang bersaing untuk mencapai matlamat ekonomi dan muslihat politik penjajahan masing-masing di Alam Melayu.
 Nota: Penulis Profesor Madya dan Timbalan Ketua, Kumpulan Akademik Bahasa dan Kebudayaan Asia, Institut Pendidikan Kebangsaan, Universiti Teknologi Nanyang.

* Artikel ini pernah diterbitkan di Berita Harian pada 2 Jun 2013