Friday, February 26, 2010

Bak Purnama Di Gelita Malam - Maarof Salleh

26 Feb 2010
KOMENTAR
PANDANGAN

Bak purnama di gelita malam

Oleh Maarof Salleh

Seorang yang amanah, terpilih, mengajak kebaikanBagaikan purnama yang menghilangkan kegelapan.
DEMIKIANLAH gambaran Nabi Muhammad saw menurut sahabat karibnya, Abu Bakar Assyiddiq, yang juga khalifah pertama selepas kewafatan baginda.
Ungkapan ringkas itu tepat menggambarkan betapa ketinggian akhlak mulia Penghulu segala nabi itu yang terpancar untuk seluruh insan dalam memandu keluar daripada segala bentuk kejahilan.
Kisah keagungan baginda telah banyak ditulis oleh sarjana dan tokoh Islam dan bukan Islam. Antara lain, sarjana Amerika berdarah Yahudi, Michael H Hart, dalam bukunya, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (1992) telah meneliti banyak tokoh dan memilih 100 yang dianggap berperanan mengubah sejarah dunia. Nabi Muhammad saw diletakkannya di kedudukan pertama kerana dianggap insan paling berjaya dalam sejarah di bidang sekular dan agama.
Namun terdapat juga pelbagai penghinaan terhadap baginda sejak detik kenabiannya sehingga kini, terutama sejak peristiwa serangan pengganas 9/11 dan kes kartun di akhbar Denmark. Setiap datangnya 12 Rabiulawal seperti hari ini, umat Islam pasti memperingati sumbangan besar baginda, terutama dari segi adab.
AKHLAK AGUNG
Warisan malar segar baginda ialah kemuliaan dan kemulukan akhlaknya untuk diteladani. Tanpa adab atau sifat mulia dan akhlak muluk baginda, tidak mungkin Islam berkembang luas sehingga membentuk sekitar 1.6 bilion penganut atau seperlima umat manusia kini.
Baginda mencerminkan empat sifat mulia iaitu kebenaran, amanah, kebijaksanaan dan penyampaian berkesan. Dua warisannya - Al-Quran dan Sunah (kata, perbuatan dan persetujuannya) - merupakan pegangan utama umat Islam.
Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandungi khazanah terus relevan. Ayat Al-Quran bukan sahaja puisi indah yang tiada taranya malah berisi peringatan tajam dan menyentak pegangan dan kepercayaan tradisi masyarakat Arab ketika itu yang telah mereka warisi turun-temurun.
Quran berisi sejarah, fenomena alam, hukum, jangkaan hari muka seperti kiamat dan suri teladan (kisah nabi dan wali). Sedangkan yang dipunyai masyarakat Arab ketika itu hanyalah ilmu kaji bintang tanpa kepakaran dan peralatan sains yang lain. Namun, semua maklumat berupa wahyu itu disampaikan baginda yang telah disahkan seorang yang ummi (tidak tahu membaca dan menulis). Inilah keajaiban dan keindahan Islam.
KEBENARAN RISALAH
Misalnya, perihal penciptaan alam dan edaran cakerawala pada jarak dan kelajuan yang terkawal oleh Allah merupakan suatu yang sukar diterima ketika Al-Quran diturunkan. Umat Islam awal menerimanya kerana lebih didorong faktor keimanan.
Namun sains yang dipelopori para tokoh Islam telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Misalnya, suria dan bukanlah bulan, sebagai pusat edaran sistem cakerawala kita. Islam telah menyingkap tabir kegelapan di seluruh benua.
Hanya ratusan tahun kemudian, barulah penemuan Copernicus pada abad ke-16 M mengesahkannya. Memandangkan kepercayaan Eropah ketika itu menempatkan bumi sebagai pusat edaran cakerawala, maka Copernicus dijatuhi hukuman bunuh kerana dituduh berdusta dan sesat.
Pada abad kemudiannya, Galileo, melalui bantuan teleskop yang lebih canggih, membenarkan dapatan Copernicus. Pun beliau juga ditentang dan dihukum oleh pihak gereja agar menggugurkan pegangan ilmunya.
Dalam abad ke-20, barulah pegangan Copernicus dan Galileo diakui pihak Gereja.
Al-Quran kaya dengan penjelasan mengenai alam dalam bahasa yang indah tetapi penuh rahsia:
'Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menentukan perjalanan setiap sesuatu itu pada tempat-tempat peredarannya supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak mencipta sesuatu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi orang-orang yang mengetahui.' (Surah Yunus: 5).
Bulan dinyatakan bercahaya tetapi tidak bersinar. Kerana bulan bukanlah bintang tetapi cakerawala satelit (pengiring bumi) yang menerima cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi.
Memang para saintis Barat berpegang pada fahaman evolusi bahawa apa jua berlaku dengan sendirinya. Seluruh semesta ini dianggap para saintis Barat sebagai bermula dengan satu letusan kuat (Big Bang Theory) tetapi mereka tidak dapat menjelaskan kehadiran 'hukum alam' sehingga tiada sistem cakerawala yang bertembung.
Pada 1929, Edwin Hubble dari California berjaya membuat penemuan paling bersejarah dalam astronomi. Apabila dengan bantuan teleskop gergasi, beliau mendapati bintang dan cakerawala bergerak jauh, secara tetap dan berterusan, bukan sahaja daripada manusia, malah daripada sesama mereka. Ini bermakna, alam terus berkembang pada kadar yang sama (constant).
Padahal, lebih 1,400 tahun dahulu, Nabi Muhammad sudah pun menyampaikan maklumat tersebut menerusi ayat-ayat Al-Quran berikut: 'Langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan (atau membuatnya berkembang).' (Surah Adz-Zariyat: 47).
Malah dalam ayat berikut: 'Tuhan telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan-Nya sebarang kecacatan. Maka lihatlah berulangulang. Pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan bersilau dan meletihkan.' (Surah Al-Mulk: 2-3).
REFORMIS
Bersikap baik kepada semua orang merupakan misi baginda. Tercatat bukti bahawa baginda tidak pernah mengherdik atau berkata 'cis!' kepada khadamnya atau mencelanya kerana sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu pekerjaan.
Baginda kasihkan anak yatim, orang miskin dan menghadiri jenazah mereka. Bahkan baginda bangkit memberi hormat kepada jenazah seorang Yahudi yang sedang diusung.
Pernah dalam mengurus penyembelihan seekor kambing untuk dimakan dan orang sibuk berbahagi tugas, baginda tampil menawarkan khidmat mengumpul kayu api. Ketika orang berat menyetujuinya, baginda menjelaskan dirinya tidak mahu dilihat berbeza daripada orang lain.
Baginda telah merubah faham lapuk masyarakat Arab termasuk dalam memberi layanan kepada anak-anak, orang muda dan wanita.
Baginda mencontohkan bagaimana orang tua harus bersikap dan melayan baik anak-anak dan orang muda. Pesan baginda itu boleh dirasakan hikmahnya sekarang setiap kali kita menghadapi masalah anak muda hari ini yang umumnya terbit daripada jurang hubungan antara mereka dengan ibu bapa.
Kasih baginda kepada puterinya Fatimah menjadi contoh paling berkesan merubah sikap tradisi masyarakat Arab ketika itu yang kasar terhadap anak perempuan.
Sebahagian penulis yang bermotif jahat telah mengkritik amalan poligami Nabi tanpa mahu mengakui tujuan dan hikmah di sebalik tindakan baginda. Padahal perkahwinan baginda itu bukan sahaja bertujuan mengangkat martabat wanita malah mengandungi hikmah-hikmah sosial yang sukar dicapai menerusi cara-cara yang lain.
Kehidupan berkeluarga baginda telah membolehkan para isterinya (bergelar ibu para Mukmin atau ummul mukminun) memerhati, belajar dan mengamalkan apa juga ilmu yang diperolehi secara langsung daripada baginda. Mereka inilah yang kemudiannya menjadi kader-kader yang mendidik wanita-wanita lain, khususnya yang berasal daripada kabilah yang sama, baik yang tua mahupun yang muda.
Walaupun termulia di sisi Allah dan menang dalam perjuangannya, baginda tidak pernah menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri. Ketika sedang sakit kuat menjelang hari-hari kewafatannya, baginda menawarkan dirinya supaya diqisas.
Katanya, 'Barang siapa yang pernah aku rotan belakang tubuhnya, maka inilah belakang tubuhku, silalah membalasnya. Sesiapa yang pernah aku jatuhi maruahnya, maka inilah maruahku, silakan membalasnya.'
Apabila seorang lelaki, Akasyah, tampil memberitahu tubuhnya pernah secara tidak sengaja terkena hayunan cabuk Nabi, baginda segera membenarkan lelaki itu membalasnya. Akasyah menangis terharu sambil berkata dia sesekali tidak berniat mengambil balasan terhadap Nabi, sebaliknya memohon keizinan memeluk tubuh mulia yang sedang sakit berat itu.
Sehari sebelum kewafatannya, baginda memerdekakan semua hamba sahayanya dan menginfakkan tujuh dinar yang ada dalam simpanannya. Satu-satunya baju besi yang dimilikinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan bayaran 30 gantang gandum.
Dengan kehidupan zuhud di puncak kuasanya, baginda tidak mewariskan sebarang harta untuk keluarganya di saat kewafatannya. Pilihan baginda hanyalah untuk segera bertemu Allah.
Sebagai rahmat seluruh alam, maka benarlah ungkapan Abu Bakar ra: baginda bak 'purnama yang menerangi kegelapan'.

No comments:

Post a Comment