Sunday, February 7, 2010

Pendekatan rohani hurai masalah kepincangan keluarga

Wan Hussin Zoohri

7 Feb 2010
EKSTRA!

Pendekatan rohani

SEJAK Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr Yaacob Ibrahim, menerbitkan kenyataan beliau mengenai keluarga pincang di kalangan masyarakat Melayu tidak berapa lama dahulu, isu ini telah menimbulkan beberapa reaksi.
Ada yang berasa kasihan, marah, hampa dan ada yang berasa lebih terpanggil untuk membuat sesuatu demi peningkatan nasib keluarga pincang ini.
Yang sebenarnya, masalah keluarga pincang ini sudah wujud agak lama juga, sebab ia terheboh sekarang kerana timbul semula arus keinginan yang kencang di kalangan pemimpin masyarakat kita untuk menziarahi kembali masalah ini dan ingin mengatur strategi-strategi baru bagi menanganinya.
Pada hemat saya, masalah keluarga pincang ini memang sulit dan kompleks puncanya. Dan lebih sulit dan kompleks lagi mencari huraiannya.
PUTARAN PUAKA
Selama ini, pemimpin masyarakat kita telah bertungkus-lumus ke arah peningkatan taraf pendidikan pelajar-pelajar kita.
Kita telah berjaya menghapuskan putaran puaka (vicious cycle) yang membelenggu masyarakat kita hingga terbukti kejayaan anak-anak kita di bidang pendidikan dari segi kuantiti dan kualitinya. Ada kepercayaan bahawa pendidikan dapat menghapuskan kemiskinan.
Kini, dalam rangka usaha kita yang komprehensif di bidang pendidikan, masih wujud golongan pincang yang terlepas dari jaringan usaha komprehensif pendidikan ini.
Ini bermakna pendekatan pendidikan selama ini nampaknya tidak berjaya menembusi minda dan hati mereka yang menyebabkan mereka seolah-olah terbebat (insulated) dari arus perubahan masyarakat.
Akibatnya, mereka terus kekal di dalam kepompong kepincangan.
Pada pandangan kasar saya, punca keluarga pincang ini ada tiga:
Pertama, kedudukan ekonomi mereka yang meleset. Ini kerana taraf pendidikan mereka yang rendah.
Kedua, faktor sosial atau cara hidup mereka yang tidak berdisiplin. Ini kerana sifat tabii mereka diburukkan dengan pengaruh luaran yang negatif seperti pengaruh teman, pergaulan dan media massa.
Ketiga, unsur kerohanian yang rapuh yang ada kaitannya dengan asas keagamaan yang rendah atau nihil.
Ketiga-tiga faktor ini seolah-olah telah membelit syahsiah mereka hingga membelenggu minda, jiwa dan tindakan mereka, menyebabkan mereka hilang semangat untuk membela nasib sendiri.
PENDEKATAN KEROHANIAN
Oleh yang demikian, perlu difikirkan agar pendekatan serampang tiga mata - ekonomi, sosial dan kerohanian - dapat diusahakan dengan serentak dan seimbang.
Di sini saya hanya ingin menyorot pendekatan kerohanian (keagamaan) sahaja. Ini disebabkan kurangnya perhatian yang telah ditumpukan pada pendekatan ini.
Pada hemat saya, pembinaan dan peneguhan alam kerohanian seseorang itu adalah punca dan pemangkin ke arah sikap dan pandangan hidup yang positif. Alam kerohanian ini perlu dikaitkan dengan kefahaman dan kepercayaan mereka terhadap ketuhanan (tauhid).
Apabila mereka insaf bahawa nasib manusia tergantung kepada kesatuan dua faktor iaitu usaha oleh manusia dan doa kepada Allah, mereka akan sering mengingati dan mendekatkan diri mereka kepada Allah.
Simbiosis inilah yang telah membawa kehidupan yang selesa dan barakah kepada ramai manusia.
Allah telah berjanji di dalam Al-Quran dengan maksud:
'Jika manusia mahu berjalan lurus dalam kehidupan agama, maka Allah akan jamin rezekinya dan keberkatan kehidupannya.' (Surah Al-Maidah:66).
Sebaliknya, Allah juga mengingatkan dengan maksud:
'Namun jika mereka ingkar; jauh dari agama Allah, maka Allah akan memberi kesempitan hidup dengan berbagai-bagai masalah dan akan bermasalah juga di akhirat.' (Surah Thahaa:124-127).
TIDAK ANCAM HARGA DIRI
Di sini, saya teringat cerita tentang usaha-usaha sukarela yang telah dilakukan oleh pegawai eksekutif Masjid Muhajidin beberapa tahun lalu terhadap sekumpulan orang-orang 'pincang'. Mereka telah dijemput menghadiri 'dialog kerohanian' di masjid itu yang menggunakan pendekatan interaktif yang lembut dan tidak mengancam harga diri mereka.
Mereka tidak dileteri dengan tindakan lama mereka yang berdosa atau makanan masa lalu mereka yang haram dan kemungkinan mereka menjadi bahan api neraka.
Apa yang ditekankan ialah sifat-sifat Allah yang Pemurah (ar-Rahman), Pengasih (ar-Rahim), Pengampun (al-Ghaffar), dan Lembut (al-Lathif). Allah sangat suka didekati dan dicintai, bukan dihindari dan ditakuti.
TINDAKAN LANJUTAN Pertemuan ini disusuli dengan lawatan ke rumah-rumah mereka sebagai tindakan lanjutan untuk mengeratkan silaturahim dengan mereka dan bertanya khabar keadaan hidup mereka. Sesekalikali-kali mereka akan diberi sedikit habuan semasa lawatan tersebut.
Saya difahamkan bahawa natijahnya menggalakkan dan kelihatan perubahan sikap yang positif di kalangan golongan pincang itu. Tentu sekali contoh ini adalah usaha kecil-kecilan yang perlu dikaji dengan mendalam. Tetapi prinsip 'ingat Allah dan Dia mengingatimu' boleh diterjemahkan dalam hidup kita, lebih-lebih lagi kepada keluarga pincang.
Saya tidak menafikan sama pentingnya pendekatan ekonomi (pendidikan) dan sosial terhadap masalah ini.
Saya hanya ingin mengesyorkan agar pendekatan kerohanian ini disatukan dalam pendekatan serentak tiga serampang dalam menangani isu keluarga pincang.

Nota: Penulis ialah pemimpin masyarakat dan beberapa pertubuhan.

No comments:

Post a Comment