Monday, September 2, 2013

Jabatan Pengajian Melayu

BULAN BAHASA

BULAN BAHASA 1982: Mejar Fong Sip Chee, Menteri Negara (Kebudayaan), memalu gong sebagai menandakan pelancaran Bulan Bahasa pada 13 Ogos 1982 - sesudah selang 16 tahun (Bulan Bahasa Kebangsaan 1966) - dengan disaksikan Encik Yusnor Ef, setiausaha, dan Encik Suratman Markasan, timbalan pengerusi jawatankuasa penganjur.

Tekad tumbuh oleh Mohd Raman Daud

JIKA dulu, Singapura sebelum merdeka hanya mempunyai Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya (ditubuhkan pada 1954 dengan Pendeta Za'ba selaku ketua jabatan yang pertama), kini terdapat tiga institusi bahasa secara rasmi.
Jabatan ini kini diketuai Profesor Madya Noor Aisha Abdul Rahman, wanita dan anak Melayu tempatan pertama yang diserahkan penghormatan ini.
Selanjutnya, di Institut Pendidikan Kebangsaan, Universiti Teknologi Nanyang (NTU), terdapat Unit Bahasa dan Kebudayaan Melayu pimpinan Profesor Madya Dr Hadijah Rahmat. Unit ini boleh dikatakan yang kedua tertua selepas Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS).
Seyogia, NTU dulunya Universiti Nanyang atau Nantah. Ia pernah mempunyai Jabatan Pengajian Melayu yang melahirkan tokoh bukan Melayu yang pakar dalam persuratan Melayu seperti Profesor Yang Quee Yee (pakar perkamusan), Dr Liaw Yock Fang (linguistik dan sejarah kesusasteraan Melayu), Dr Tan Ta Sen dan Dr Li Chuan Siu.
Universiti SIM baru beberapa tahun ini pula mempunyai program pengajian bahasa dan sastera Melayu.
Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan juga mempunyai Pusat Bahasa Melayu yang kini dipimpin Encik Mohd Noh Daipi.
Dari segi luaran, tampaknya kehadiran tiga institusi itu boleh membantu Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) dan segelintir badan persuratan seperti Asas '50 dalam merancang dan melaksanakan suasana kebahasaaan Melayu di sini.
Namun, sesetengah pengamat berasa amat sukar bagi Singapura kembali menjadi pusat intelek dan persuratan Melayu seperti dalam era 1850 hingga 1960.
Mentelah era itu tidak pula dirancang atau dijenterakan. Sebaliknya, ia tumbuh dengan sendirinya kerana dasar-dasar penjajah British yang mendorong Singapura menjadi kota tumpuan cerdik pandai, termasuk dalam Alam Melayu rantau ini yang masih terjajah.
Dalam era itu, Singapura menghasilkan begitu banyak bahan penulisan, filem dan muzik Melayu berbanding mana-mana kota utama di rantau ini, termasuk Jakarta.
Namun, suasananya berubah selepas Indonesia merdeka pada 1945 dan diikuti oleh Malaysia pada 1957. Peranan utama Singapura sebagai pusat utama Alam Melayu terhakis sejak itu.
Tetapi apakah dengan teknologi perhubungan, Singapura mampu menjadi gedung yang menghimpun karya-karya Melayu?
Hal ini mungkin tidak mustahil. Baru-baru ini, kerjasama antara Perpustakaan British dengan Lembaga Perpustakaan Negara Singapura membolehkan karya terbitan di Singapura pada zaman British diperolehi secara pendigitan.
Banyak karya lama di kepulauan Riau misalnya, masih belum dirakamkan secara pendigitan.
Ini merupakan bidang yang boleh dilaksanakan dengan kerjasama Singapura dengan Indonesia atau wilayah Riau yang pernah menampung tamadun Melayu silam.
Namun, yang teramat penting ialah membangun bakat. Ini merupakan tukikan utama untuk Singapura membangun pesat.

No comments:

Post a Comment