Tuesday, September 17, 2013

semangat pada bahasa ibunda


MASIH CERDAS: Selepas tiga bulan dirawat di hospital akibat jatuh, Dr Muhd Ariff masih cukup jelas mengupas pelbagai idea mengenai bahasa, sastera dan budaya. Di bekalang ialah isteri beliau, Hajah Sarinah Haniff. - Foto MOHD RAMAN DAUD

Usah kendur semangat juang

Ke manakah perginya semangat pada bahasa ibunda? Bermula dengan Bulan Bahasa 1962 sehingga kini, Dr Muhd Ariff Ahmad, berkongsi pandangannya dengan MOHD RAMAN DAUD (raman@sph.com.sg)
SEWAKTU memperjuangkan kemerdekaan di Tanah Melayu dan Singapura, bahasa Melayu sering dilaungkan sebagai penyatu rakyat.
Menurut tokoh penting dalam gerakan bahasa Melayu sejak tamat Perang Dunia Kedua, Pendeta Dr Muhd Ariff Ahmad, 89 tahun, semangat bahasa Melayu ketika itu bukan hanya didukung oleh semangat para pejuangnya.
Kegiatan bahasa, terutama pada sastera, filem dan muzik begitu pesat berkembang terutama di Singapura dalam zaman menuntut kemerdekaan.
Tetapi kini?
"Sejak Minggu Bahasa yang pertama pada 1962 iaitu lebih setengah abad, saya dapati semangat tadi kian kendur sekarang," katanya.
Bahasa Melayu merupakan Bahasa Kebangsaan dan antara empat bahasa rasmi Singapura (Inggeris, Mandarin dan Tamil).
"Sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu menepati apa yang disebut oleh para bahasawan sebagai 'lingua franca' atau bahasa perhubungan serantau untuk urusan dagang iaitu dalam zaman sebelum dan sesudah penjajahan Barat.
"Buku ilmu termasuk agama, surat-menyurat dan perjanjian antara raja-raja Melayu dengan pihak penjajah tertinta dalam bahasa Melayu," hujahnya.
Memandangkan Singapura berjuang untuk berada dalam Persekutuan Malaysia, maka sekali gus kedudukan bahasa Melayu di pulau ini turut diangkat sebagai bahasa penyatuan iaitu Bahasa Kebangsaan.
Namun, selepas keluar dari Malaysia yang membawa kepada kemerdekaannya pada 9 Ogos 1965, bahasa Inggeris menjadi bahasa utama di Singapura untuk menakat. Timbul pula suasana 'peminggiran' bahasa-bahasa ibunda.
KEBIASAAN MERUGI
"Mujur ada dasar Dwibahasa yang mewajibkan warga Singapura menguasai bahasa Inggeris dan bahasa ibundanya.
"Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan orang untuk memilih yang mudah saja iaitu yang menyenangkan. Jadi lama-kelamaan penggunaan bahasa Inggeris terbawa-bawa dalam semua ruang lingkup, terutama di rumah sehingga dalam minit mesyuarat badan Melayu/Islam," kata beliau dalam satu wawancara menilai suasana dan kesan jiwa masyarakat pada bahasa Melayu.
Boleh dikatakan Dr Muhd Ariff, guru dan pensyarah di Maktab Perguruan (kini Institut Pendidikan Kebangsaan, NIE) sejak 1980, merupakah satu-satunya tokoh di sini yang masih hidup di antara generasi pejuang bahasa Melayu yang bermula dengan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (KBPM) Pertama di Hotel Seaview, Katong.
Hal ini diakui oleh Profesor Emeritus Dr Abdullah Hassan yang telah mengumpulkan sejarah mengenai KBPM.
"Bahasa menunjukkan bangsa. Maknanya, pada bahasa ada nilai budayanya. Jadi, apabila kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggeris menyebut diri sebagai I atau me dan orang lain sebagai you, maka perlahan-lahan terjejas adab kita. Pernah terdengar anak muda kita menyapa orang tua dengan 'kamu'?" hujah Dr Muhd Ariff.
MERAKYATKAN BAHASA
Dr Muhd Ariff, yang lebih terkenal dengan panggilan Cikgu Ariff, ingin membetulkan tanggapan bahawa bahasa Melayu bukan saja untuk elit.
"Saya pelik bila mendengar bahawa bahasa Melayu untuk elit. Padahal kita tahu semakin banyak elit kita tidak tahu berbahasa Melayu. Jadi, tidak tepat menyebut Bulan Bahasa bertujuan meluaskan penggunaan bahasa ibunda daripada elit kepada orang ramai. Sebenarnya, bahasa adalah untuk semua, tidak kira elit atau bukan," terangnya.
Beliau menyatakan Bulan Bahasa bertujuan memastikan bahasa baku disebarluaskan.
"Sayangnya, orang terkeliru dengan erti bahasa baku. Seolah-olah ia sekadar sebutan baku saja. Itupun ada kesilapan iaitu asal hujung perkataan ditukar daripada 'e' kepada 'a' - itu sudah baku. Sebenarnya baku bukan saja sebutan, tetapi penggunaan ayat atau nahu yang betul dan pemilihan istilah dan kekata yang tepat," ujarnya.
Sebelum Bahasa Baku yang disepakati Brunei, Indonesia dan Malaysia lewat sidang kerantauan, Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia, sudah ada bahasa baku iaitu bahasa sekolah yang bermula daripada Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC), Tanjung Malim.
"Para pensyarah dan guru pelatih SITC datang dari pelbagai pelosok Malaya, Singapura dan Borneo termasuk Brunei. Demi memastikan penggunaan bahasa yang standard, maka timbullah konsep bahasa sekolah yang diajarkan di negeri-negeri tersebut," jelas Cikgu Ariff.
Hujahnya, orang Melayu sebenarnya insan pragmatik kerana bahasa baku membolehkan 'sebut sebagaimana dieja' iaitu sistem fonetik.
"Lain halnya dengan bahasa Inggeris yang menggunakan sistem fonemik. Misalnya kekata but disebut bat tetapi put tidak pula disebut 'pat' tapi 'put'.
"Namun, memelihara bahasa bonda bukan masalah orang Melayu saja. Masyarakat Cina dan India juga mengalami masalah untuk mengekalkan bahasa ibunda masing-masing dalam suasana dominan bahasa Inggeris," tegasnya.

"Bahasa menunjukkan bangsa. Maknanya, pada bahasa ada nilai budayanya. Jadi, apabila kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggeris menyebut diri sebagai 'I' atau 'me' dan orang lain sebagai 'you', maka perlahan-lahan terjejas adab kita. Pernah terdengar anak muda kita menyapa orang tua dengan 'kamu'?"
- Pendeta Dr Muhd Ariff Ahmad.

No comments:

Post a Comment