Monday, April 15, 2013

FALSAFAH ISLAM DALAM KEBUDAYAAN MELAYU


Falsafah Islam dalam kebudayaan Melayu

PROFESOR Syed Muhammad Naquib sering menekankan tentang jasa besar Islam menggerakkan daya rasional dan intelek manusia Melayu.
Hal ini ditegaskan beliau pada seminar sempena Pameran Aksara anjuran Lembaga Perpustakaan Negara pada 2007. Menurut beliau, bahawa Islam telah menyerlahkan 'zaman baru' di rantau ini - bermakna Islam telah memberikan wajah dan inspirasi baru pada kehidupan dan kebudayaan Melayu.
Abad ke-16 dan ke-17 Masihi, menurut beliau, adalah tempoh subur dalam penulisan sastera dan falsafah, metafizik dan teologi, lahir tokoh-tokoh ternama menulis atau menyalin bahan dari Timur Tengah dalam bidang-bidang di atas.
Malah, kitab suci Al-Qur'an telah diterjemahkan dan disyarah berdasarkan pendekatan Imam al-Baydawi. Alam Melayu dilanda pengaruh persuratan yang meluas.
Dari segi penulisan, Alam Melayu telah menyaksikan lahirnya karya-karya besar. Di Champa (pesisir Kemboja sehingga Vietnam), misalnya, didapati sebanyak 1,350 buku mengenai pemikiran dan penulisan falsafah agama yang dihasilkan sejak abad kelima, termasuk yang ditulis oleh Jaya Inderawarman VI.
Di Seriwijaya ada tokoh pemikir dan guru Dharmapala dan Syakyakirti. Di Jawa, terdapat penulis terkenal seperti Empu Kanwa, Empu Dharmaja, Empu Tantalur dan Empu Parapanca yang telah menghasilkan buku Nagarakartagama.
Di Sunda, ditemui Hikayat Perahyangan. Di Sulawesi terdapat hikayat I La Galigo yang merupakan karya besar rumpun Melayu - lebih panjang berbanding gabungan cerita Ramayana dan Mahabaratha asal India.
Di Tanah Melayu pula, Bendahara Johor Tun Sri Lanang menghasilkan Sulalatus Salatin, yang lebih dikenali sebagai Sejarah Melayu.
Hikayat Hang Tuah yang tidak diketahui penulisnya menetapkan erti 'wira' dalam konteks peradaban Melayu beraja.
Daya cipta rumpun Melayu tinggi maka terhasil hikayat-hikayat saduran dan yang membawa mesej Islam melalui penceritaan tokoh atau peristiwa, seperti Hikayat- Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Mi'raj, Hikayat Nabi Wafat, Hikayat Iskandar Dzulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Hanafiah, Hikayat Nabi Sulaiman dan Hikayat Amir Ibn Umayah - semua memang berasal dari Islam dan Timur Tengah tetapi diadunkan dalam konteks Melayu.
Terdapat juga karya bersifat Nusantara, seperti Hikayat Raja Pasai, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Melayu, Hikayat Panji Kuda Semirang, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Pelanduk Jenaka, Hikayat Shah Kobat, Hikayat Hang Tuah dan lain- lain lagi.
Kedatangan Islam telah ditandai oleh kehadiran kerajaan Islam, seperti Pasai (1250-1524), Melaka (1400-1511), Johor (1511-1779), Aceh (1500-1900), Palembang (1650-1824), Riau (1779-1911) dan lain-lain.
Bakti ulama dan penulis agama dalam perbincangan tentang tamadun Melayu ini terpapar pada warisan persuratan Syed Hussain Jamaluddin al-Qubra, Hamzah Fansuri, Samsuddin al-Sumaterani, Nuruddin al-Raniri, Abdul Rauf Sinkel, Syeikh Yusuf al-Makasari, Syeikh Daud al-Fatani, Haji Wan Ahmad bin Muhamad Zain bin Mustafa al-Patani, Abdul Samad al-Palembani, Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syeikh Muhamad Arsyad al-Banjari, Syed Abdul Kadir Kedah, Syeikh Abdul Malik Tuk Pulau Manis, Terengganu, Haji Abdul Samad bin Muhamad Salleh al- Kelantani (Tuan Tabal), Muhamad Yusuf bin Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali), Syeikh Muhamad Idris Abdul Rauf al-Marbawi dan lain-lain lagi.
Di Jawa, Wali Songo, iaitu dewan ulama-pemimpin tasauf, menghasilkan suasana toleransi beragama sehingga Islam tidak mencetuskan perang berlanjutan dengan kerajaan Hindu-Buddha.
Seorang anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga, misalnya merubah wayang kulit menjadi alat berdakwah dengan menampilkan para tokoh dalam sejarah Islam.
Seorang lagi anggota Wali Songo, ialah Sunan Bonang, menggubah lagu Tombo Ati (Penawar Ati), sebuah nyanyian syahdu walaupun tidak sepanjang dibaie yang kini dipopularkan semula oleh penyanyi Opick:
Tombo Ati iku limo perkorone
Kaping pisan moco Quran lan maknane
Kaping pindo sholat wengi lakonono
Kaping telu wong kang sholeh kumpulono
Kaping papat kudu weteng ingkang luwe
Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe
Salah sawijine sopo iso ngelakoni
Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani
Oleh kerana falsafah Islam serasi dengan kehidupan dan jiwa orang Melayu, nilai- nilai Islam terus diserap dalam kehidupan orang Melayu, seperti dalam cara berpakaian dan meraikan tetamu. Misalnya baju kurung, yang bererti dikurung dari segi syarak: tutup aurat, labuh, tidak tipis.
Penerimaan dan penyerapan itu juga amat jelas dalam bidang senibina, seni khat, seni ukir, dan seni teater yang mempunyai falsafah Islam:
  • Seni bina
Masjid, surau dan rumah orang Melayu tradisional, iaitu di kampung, cukup jelas mempamerkan senibina Islam yang dipadankan dengan Alam Melayu. Reka bentuk bumbung biasanya direka dalam bentuk limas, atau limasan, iaitu cerminnya bertingkap tiga atau lima, lebar di bahagian bawah dan menirus ke atas.
Masjid Agong Demak di Jawa dan juga Masjid Kampung Laut Kelantan antara contoh terbaik seni bina ini.
Bumbung limas itu melambangkan tahap atau tingkat perjalanan kaum sufi, iaitu tariqat, haqiqat dan makrifat. Bahagian bawah yang lebar menggambarkan lautan manusia, manakala bahagian atas yang tirus pula mempamerkan tentang matlamat akhir yang dituju dan dituntut oleh umat Islam, iaitu keredaan Tuhan Yang Maha Esa.
Bahan binaan adalah daripada kayu waktu itu, seperti kayu berlian atau besi, jati sehinggalah cengal, tetapi kini diganti dengan simen dan batu-bata. Namun, unsur-unsur kesenian Islam masih ketara.
Bentuk kubah masjid pula umumnya ditafsir sebagai lambang langit yang melengkungi kehidupan kita, sementara lampu- lampu yang dipasang adalah bintang- bintang di langit dan lantai pula bumi ini sendiri.
  • Seni khat (kaligrafi)
Orang Melayu antara pewaris seni khat yang indah setelah berlaku penerimaan tulisan Arab atau Al-Quran. Tulisan jawi (dengan tambahan lima aksara) berpunca di sini.
Melalui pengembangan agama dan persuratan, seni khat turut sama berkembang sejajar dengan seni bina, seni ukir, sulaman dan tenunan.
  • Seni ukir
Seni ukir Islam bertebaran pada rumah orang Melayu di seluruh Nusantara. Kalimah seperti Allah, Muhammad dan Bismillah sering menjadi bahan ukiran pada kayu yang diletakkan di pelbagai tempat dalam rumah, masjid dan lain-lain institusi yang ada hubungan dengan agama dan adat budaya setempat.
Konsep ukiran teratai, umpamanya, banyak ditemui dalam ukiran-ukiran pada mimbar masjid. Ukiran ini membuktikan penghayatan Islam orang-orang Melayu sudah dibudayakan dalam seni ukir.
Kelopak teratai berkembang memancarkan rukun Islam atau rukun iman yang tercantum harmoni dalam satu ikatan tauhid.
Orang Melayu turut merealisasikan citra keislamannya dalam ukiran-ukiran
  • Seni teater
Wayang kulit mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam, seperti yang dirintis Wali Songo di Jawa. Sebelum Islam, seni ini dikuasai pengaruh Hindu yang sebelum itu menyerap pengaruh animisme.
Wayang kulit memancarkan isi penting daripada ajaran Islam bagi orang-orang yang dapat memahaminya. Misalnya, Lakon Jimat Kalimasada - kekata 'jimat' adalah bahasa Jawa yang bermakna 'azimat'. Adapun kalimasada pula bermaksud kalimah syahadah.
Seni ini mengisahkan kekeramatan kalimah syahadat, azimat yang dimiliki keluarga baik-baik, seperti Pandawa.
Pandawa Lima ditafsirkan sebagai rukun Islam yang lima. Ada juga ditafsirkan sebagai sembahyang lima waktu.

No comments:

Post a Comment