Monday, April 15, 2013

FALSAFAH INDAH DALAM BUDAYA MELAYU


Falsafah 'indah' dalam budaya Melayu

Makalah ini membincangkan falsafah 'indah' dalam kebudayaan Melayu. Keindahan itu berasaskan falsafah Islam dari segi akidah, rasional Islam, toleransi Islam dan kesejagatan. Ia dibentangkan dalam Seminar Belia Raffles Institution di institut itu baru-baru ini.
UMUMNYA apabila dikatakan sesebuah kebudayaan itu 'indah' tentulah ada kayu ukur untuk menilainya.
Kebudayaan adalah suatu istilah yang dicipta pada akhir 1950-an oleh pengkaji Mahmud Ahmad (1907- 1976) dalam siri ceramahnya, Kebudayaan Melayu Sepintas Lalu, di Radio Malaya dan kemudian dibukukan.
Sebelum ini, istilah yang digunakan adalah kultur (Latin: cultural atau penanaman) dan adat (bahasa Arab).
'Budaya' dibentuk oleh Cikgu Mahmud daripada gabungan dua kekata: budi dan daya.
Budi merujuk kepada nilai terpuji seperti bijaksana, jujur, gigih, teliti, indah dan sebagainya.
Daya pula usaha mencapai budi. Di sini dimaksudkan budi sebagai 'hasrat' atau 'nilai', tetapi hanya apabila dijaya atau diusahakan, maka barulah terhasil kesannya.
Memandangkan 'budi' merupakan nilai baik, maka kebudayaan hendaklah mencerminkan yang terbaik dan berguna kepada manusia atau insan Melayu, hujah budayawan besar Singapura, Pendeta Dr Muhd Ariff Ahmad (Dr MAS), lewat bukunya, Nilam (2007).
Kebudayaan bagi orang Melayu mencerminkan matlamat dan usaha luhur yang perlu menjadi cerminan peribadi atau jati dirinya.
Hari ini, kebanyakan rumpun Melayu atau orang Melayu beragama Islam. Maka sarjana seperti Syed Muhammad Naquib Alatas, John Bousfield, Vladimir Braginsky, Ismail Hussein, A.H. John, Mohd Taib Othman, Siddiq Fadzil, Mohd Uthman El-Muhammady, Abdul Aziz Deraman, Hamdan Hassan dan Ismail Hamid membahas peradaban atau kebudayaan Melayu ini.
Bahkan mereka mengiktiraf bahawa Islam adalah unsur penting yang membentuk pola budaya masyarakat Melayu.
Berdasarkan sejarah rantau ini, agama Hindu dan Buddha mendahului Islam dari segi pertapakan di daerah ini. Hampir 800 tahun Hindu-Buddha mempengaruhi minda dan amalan orang Melayu.
Hari ini masih ada puak Melayu yang menganut agama Hindu, seperti di Bali, yang baru-baru ini mengadakan sidang antarabangsa mengenai agama ini. Masih ada orang Melayu menganut Buddha dan Kristian sehinggalah amalan nenek moyang, seperti di Jawa.
Apabila Islam datang mulai akhir abad ketujuh Masihi kerana rantau ini sering disinggahi pedagang Arab, terutama dari Hadramaut (Yaman), berlakulah transformasi besar-besaran yang melibatkan perubahan falsafah hidup, pemikiran dan jiwa orang Melayu di Alam Melayu.
Kebudayaan adalah cara hidup. Namun Islam juga cara hidup. Dalam hal ini, kebudayaan Melayu diletak di bawah Islam, sebagaimana dalam perbilangan Adat Perpatih (dari Minangkabau, Sumatera Utara):
Adat bersendikan syarak
Syarak bersendikan Kitabullah.
Yang menjadi pokok budaya itu adalah akidah atau menjunjung Keesaan Tuhan dan membenarkan kerasulan Muhammad saw.
Ajaran pokok ini menjadi teras budaya dan seni Islam. Ketiadaan teras ini, hujah Dr MAS, menjadikan aspek lain tidak bermakna.
Walaupun keindahan dan kecantikan diterima sebagai suatu kesukaan semula jadi manusia, 'kebenaran' adalah dasar. Kebudayaan Islam merangkumi juga nilai indah (al-Jamaal) dengan kebenaran (al- Haqq).
Para seniman, termasuk artis (dalam pengertian yang luas), adalah orang yang semestinya mendukung falsafah di atas. Seni yang diperjuangkan pula kerana Allah untuk manusia bukan seni untuk seni.
'Indah' merupakan antara zat Allah. Jadi, budaya yang indah bukan saja dari segi cara atau teknik, malah indah dalam kebenaran hakiki.
Pada Islam, orang Melayu mendapati tiada banyak percanggahan, seperti dalam pantun nan indah ini:
Yang kurik kundi,
yang merah saga;
yang molek budi,
yang indah bahasa.
Kebudayaan Melayu mengandungi falsafah dan usaha. Falsafahnya, antara lain, terpapar pada peribahasa yang cukup besar perbendaharaannya.
Menurut Dr MAS, peribahasa ibarat 'hadis' yang menjadi pegangan rumpun Melayu. Ada peribahasa yang mudah, seperti kiasan (kaki ayam) sehingga perbilangan adat. Usaha pula dilembagakan menjadi bidang khas seperti:
  • persuratan (kesusasteraan);
  • binaan (seni bina);
  • perusahaan (pembinaan perahu, membuat kain seperti songket dan batik, persenjataan seperti keris dan sebagainya);
  • perhubungan (adat perkahwinan dan berkeluarga, bermasyarakat);
  • Keilmuan seperti ilmu pemaliman (navigation) sehingga falak.
''Budaya' dibentuk oleh Cikgu Mahmud daripada gabungan dua kekata: budi dan daya.
Budi merujuk kepada nilai terpuji seperti bijaksana, jujur, gigih, teliti, indah dan sebagainya.
Daya pula usaha mencapai budi. Di sini dimaksudkan budi sebagai 'hasrat' atau 'nilai', tetapi hanya apabila dijaya atau diusahakan, maka barulah terhasil kesannya.
Memandangkan 'budi' merupakan nilai baik, maka kebudayaan hendaklah mencerminkan yang terbaik dan berguna kepada manusia atau insan Melayu, hujah budayawan besar Singapura, Pendeta Dr Muhd Ariff Ahmad (Dr MAS), lewat bukunya, Nilam (2007).
Kebudayaan bagi orang Melayu mencerminkan matlamat dan usaha luhur yang perlu menjadi cerminan peribadi atau jati dirinya.

No comments:

Post a Comment