Wednesday, January 6, 2010

Melayu Lemah Matematik oleh Ahmad Salik

30 Dis 2009
FORUM
Tiga sebab Melayu lemah matematik

SAYA guru matematik dan ingin memberi beberapa saranan untuk membantu menghuraikan masalah kelemahan murid Melayu dalam mata pelajaran ini.

Saya dapati ada tiga sebab utama mengapa pelajar Melayu lemah dalam pelajaran matematik.
Pertama, masalah gerun yang berpunca daripada kurang keyakinan pada diri sendiri. Ini adalah masalah jiwa. Pelajar itu sebelum mencuba atau sebelum membaca soalan sudah menyerah kalah dan mengatakan dirinya tidak boleh. Mereka 'yakin' akan gagal.

Kedua, lemah bahasa Inggeris. Pelajar yang menghadapi masalah ini membaca soalan tetapi tidak dapat memahaminya. Justeru mereka tidak dapat menjawab soalan dengan baik walaupun mereka memahami konsep-konsep matematik.

Ketiga, asas yang lemah. Oleh kerana pelajaran matematik bersifat membangun atau mengembang (developmental), pelajar yang sudah ketinggalan di peringkat bawah akan menghadapi kesukaran mengikuti dan memahami pelajaran di peringkat lanjut.

Untuk mengatasi masalah gerun, saya sarankan supaya pelajar itu didedahkan kepada soalan-soalan yang asas atau mudah dahulu sebelum mencuba soalan lebih mencabar.

Apabila mereka dapat rasakan bahawa diri mereka sebenarnya boleh jika mereka mencuba dan berusaha, keyakinan diri mereka dengan perlahan akan meningkat.

Satu lagi cara adalah melalui pengongsian pengalaman pelajar inspirasi iaitu mereka yang meraih gred A* atau A dan pelajar yang biasanya gagal tetapi kemudiannya lulus dalam PSLE.

Sukatan pelajaran Matematik kini tidak sahaja memerlukan pemahaman konsep matematik yang baik tetapi penekanan juga dibuat pada kemahiran berfikir.

Asas pelajaran matematik tidak bermula daripada darjah satu kerana pada usia tujuh tahun, kira-kira 95 peratus kemampuan otak-saraf sudah pun terbina. Maka itu, tidak hairanlah kalau ada pelajar kita yang gagal dalam matematik di peringkat darjah satu lagi.

Di sinilah letaknya peranan ibu bapa dalam memastikan anak mereka yang berumur 0-7 tahun membina potensi yang diperlukan untuk menguasai bahasa dan memahami konsep matematik.
Jika ini tidak dilakukan, kemungkinan besar anak mereka akan ditinggalkan jauh oleh rakan-rakan mereka yang mendapat pendedahan dan pendidikan asas yang lebih sempurna.
Akhir sekali, oleh kerana sukatan pelajaran semua subjek baik bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik atau sains telah berubah mengikut peredaran masa, kita dapati ramai ibu bapa yang sudah tidak mampu membimbing anak mereka sendiri di rumah walaupun ada antara mereka mungkin berpangkat sarjana.
Apa yang mereka pelajari di sekolah rendah dahulu sudah lapuk. Ada guru pembimbing yang diambil ibu bapa pula tidak terlatih atau tidak biasa dengan kaedah baru yang digunakan di sekolah kini dan ini boleh memudaratkan lagi masalah.
Oleh itu, saya sarankan pihak sekolah dan badan bantu diri seperti Mendaki dan Angkatan Karyawan Islam (AMP) tidak hanya memusatkan perhatian mereka kepada kelas bimbingan untuk pelajar sahaja tetapi turut mengadakan bengkel kilat untuk ibu bapa dan guru pembimbing.
Usaha pihak sekolah, guru, ibu bapa, guru pembimbing dan pelajar itu sendiri mestilah sehaluan. Dengan kerjasama ini, barulah pelajar yang lemah dalam matematik dapat dibantu dengan sebaik-baiknya.

Ahmad Salik Ahmad Ishak

No comments:

Post a Comment