Monday, January 20, 2014

usaha Spura paut sastera serumpun

Usaha Singapura paut sastera serumpun

Jan 06, 2014 | 6:00AM -- hermes
IKATAN sastera antara Singapura dengan Malaysia masih berterusan walaupun sesudah perpisahan kerana adanya lima jalur perhubungan.
Fenomena ini bak didambakan almarhum Sasterawan Negara Malaysia, Dr Usman Awang (1929-2001), antara anggota penting Asas '50:
"Politik boleh memisahkan kita, peta sempadan boleh memagari kita, pasport boleh menahan keluar masuk negara, tetapi kebudayaan akan terus menyatukan kita. Bahasa dan sastera akan melampaui semua ini kerana ia adalah pengucapan batin yang mempertemukan hati nurani rakyat negara-negara kawasan Nusantara."
Menurut Dr Hadijah Rahmat, ramalan Dr Usman (eseinya pada Dewan Sastera, Januari 1978, berjudul 'Denyut Nadi Pertemuan Nusantara I: Tanjong Katong Airnya Tidak Biru') telah berlaku.
"Jalinan sastera Singapura bukan saja dengan Malaysia, bahkan seluruh Nusantara," hujah Dr Hadijah yang menelusuri 50 tahun ikatan tadi. Terdapat lima jalur jalinan:
  • Kegiatan Pertubuhan
Asas '50 telah merintis Pertemuan Sasterawan Nusantara pada 1977, diikuti Persatuan Kemuning mengadakan Pesta Drama Tiga Negara Asean (1980) dan Pesta Drama Nusantara (1982); Kesatuan Guru Melayu Singapura (KGMS) menganjurkan Pertemuan Guru Nusantara (1985); dan Persatuan Wartawan Melayu Singapura pula mengadakan Pertemuan Wartawan Nusantara pada 1988. Kini hanya Asas '50 dan KGMS saja meneruskan jalinan tadi dengan badan serantau seperti Gabungan Penulisan Nasional Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim.
  • Wadah Penerbitan
Karya-karya penulis Singapura mendapat tempat di media cetak Malaysia terutama Dewan Sastera. Malah banyak karya penulis Singapura seperti Isa Kamari dan Johar Buang, mendapat pasaran di sana. Suratman Markasan telah menyusun buku 'Cerpen Nusantara Mutakhir' dan Rohani Din pula mengumpulkan puisi penulis muda tiga negara, 'Bebas Melata Melantun Kasih' dan 'Bebas Melata Mesra Serumpun'.
  • Sistem Pendidikan
Teks sastera (puisi, cerpen dan novel) Malaysia (seperti novel Salina) dan Indonesia (novel Atheis) dikenali Singapura pertama-tama lewat subjek sastera di aliran Melayu (terhenti dalam lewat 1970-an).
Hanya dalam 2013, barulah Kementerian Pendidikan Singapura menyediakan karya sastera penulis Singapura bagi mata pelajaran sastera iaitu Tekad dan Begitulah Kata-kata.
Program khas kesusasteraan (EMAS dan MLEP) telah mengukuhkan jalinan lewat darmawisata pelajar/guru Singapura ke Brunei, Indonesia dan Malaysia.
Di peringkat universiti pula, ilmuwan dan sasterawan Indonesia seperti Dr Budi Dharma dan dari Malaysia seperti Mana Sikana (Dr Abdul Rahman Napiah) pernah mengajar di Institut Pendidikan Nasional (NIE) Singapura.
  • Wadah Pemerintah
Projek sastera Asean turut melibatkan penulis Singapura. Adanya Anugerah Penulisan Asia Tenggara (SEA Write Award) kurnia kerajaan Thailand merapatkan lagi hubungan sastera serantau. Majlis Seni Kebangsaan Singapura (NAC) bekerjasama dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dari segi penerbitan karya penulis dua negara.
Kini Majlis Bahasa Melayu Singapura pula dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia meneroka persidangan sastera serantau, bermula di Pulau Pinang.
  • Akar Karya Melayu Klasik
Para penulis Singapura, tegas Dr Hadijah, tidak melupakan akar budaya yang dikongsi para penulis serumpun lewat karya agung seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Abdullah dan sebagainya.
Dr Hadijah tidak menolak kemungkinan ikatan ini akan lebih meluas menerusi media sosial yang menampilkan karya sastera penulis Nusantara.
Category: 
Sastera [1]
Author: 
Mohd Raman Daud

No comments:

Post a Comment