Monday, January 20, 2014

jatuh dan ajar

Jatuh dan Ajar

Dec 30, 2013 | 6:00AM -- hermes
Cuba teliti ayat berikut:
Pesalah itu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh hakim kerana mengedar dadah.
Tepatkah ayat tadi?
Jawapannya: Kesalahan ayat tersebut adalah pada katadijatuhkan.
Ayat tersebut jika diaktifkan akan menjadi:
Hakim menjatuhkan pesalah itu hukuman gantung sampai mati kerana mengedar dadah.
Ayat ini bermakna bahawa yang jatuh ialah pesalah, bukannya hukuman gantung sampai mati.
Sepatutnya, yang jatuh ialah hukuman dan pesalah yang menerimanya. Ayat tersebut sepatutnya:
(a) Pesalah itu dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh hakim kerana mengedar dadah.
(b) Hukuman gantung sampai mati dijatuhkan oleh hakim kepada pesalah itu kerana mengedar dadah.
Selanjutnya, cuba teliti ayat yang menggunakan kekata kunci 'ajar':
(a)Cikgu Ali mengajarkan Sejarah di Sekolah Menengah Bedok.
(b) Cikgu Ali mengajar Sejarah di Sekolah Menengah Bedok.
Antara ayat (a) dengan ayat (b), yang manakah yang betul?
Jawapan: Menurut Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM (2002:7), kata mengajarkan bermakna memberikan sesuatu sebagai pelajaran kepada seseorang.
Kata mengajar pula (Kamus Dewan, 1994 : 16) bermakna:
1. menyampaikan ilmu pengetahuan (kemahiran dsb.) kepada orang lain, mendidik, melatih, memberikan petunjuk-petunjuk kepada;
2. membaiki kelakuan dengan memberi nasihat dsb., mendidik;
3. membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman dsb. yang telah diperolehnya;
4. memarahi (memukul seseorang) supaya jera (tidak melakukan sesuatu).
Jadi, jika dilihat pada makna, ayat (a) adalah paling tepat kerana kata mengajar seharusnya diikuti objek hidup (manusia).
Jadi, ayat (b) mengikut makna 1. dan 2. akan memberikan makna Cikgu Ali mendidik atau melatih Sejarah, sedangkan Sejarah bukannya manusia (yang boleh dididik).
Dipadankan daripada Pedoman Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia

No comments:

Post a Comment