Thursday, December 1, 2011

Bahasa ibunda buat pemantap jati diri

2 Dis 2011

KOMENTAR

PANDANGAN
Bahasa ibunda buat pemantap jati diri

Oleh
Maarof Salleh
SARANAN terbaru mantan Menteri Pembimbing Lee Kuan Yew supaya disediakan dana besar ($100 juta) bagi mengembang dan memajukan pembelajaran bahasa ibunda di peringkat tadika wajar dialu-alukan para ibu bapa dan mereka yang arif tujuan pendidikan dan pembangunan budaya.

Langkah itu bertepatan dengan usaha membina sahsiah dan jati diri masa depan rakyat negara ini.

Biarkan kaedah pelaksanaannya dilakar dan dihasilkan pakar-pakar di bidang tersebut.

Yang penting, pembelajaran bahasa ibunda di peringkat awal itu harus diajarkan dalam bentuk yang mendatangkan rasa gembira dan suka kepada kanak-kanak, bukan sesuatu yang menjemukan atau yang sampai dianggap menjadi satu beban.

Mengapakah prinsip melaksanakan saranan itu wajar disokong?

Kajian menunjukkan pembelajaran sesuatu bahasa dan penguasaannya lebih mudah dan lebih cepat berlaku di peringkat usia muda.

Di peringkat usia muda, daya mengingat sesuatu dalam tempoh indera sedang berkembang didapati lebih kuat.

Mentelah daya ingat kanak-kanak juga masih baru - belum berdepan pelbagai ragam pengalaman yang dapat mengganggu tumpuan mereka.

Tegasnya, pengembangan pembelajaran bahasa ibunda di peringkat tadika menepati fitrah insan.

Selain itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Para pemimpin negara ini, termasuk Encik Lee sendiri, telah beberapa kali mengaitkan kemungkinan keberuntungan Singapura dengan keterbukaan ekonomi negara China.

Mentelah, majoriti penduduk negara ini berketurunan etnik Cina.

Keberuntungan itu bukanlah sangat kerana persamaan etnik, tetapi atas andaian keupayaan berbahasa Mandarin dan pengongsian beberapa nilai dan budaya orang Cina.

Sayangnya, keberuntungan itu tidak menjadi kenyataan yang penuh kerana suasana penguasaan bahasa Inggeris di negara ini yang mengakibatkan berlakunya 'trade-off' iaitu kurang tumpuan pada pembelajaran bahasa ibunda, terutamanya bahasa Mandarin.

Akibatnya, kini apabila pintu ekonomi China mula dibuka, bukan semua usahawan dan pedagang Singapura dapat memanfaatkan bahasa Mandarin dan ilmu yang luas mengenai nilai dan budaya bangsa Cina demi meraih peluang di sebuah kuasa ekonomi antara terbesar di dunia.

Pun bak kata pepatah Inggeris better late than never (biar lambat asalkan dibuat), Encik Lee memancarkan diri sebagai seorang negarawan yang prihatin dengan terus mencari idea-idea segar untuk membaiki kelemahan masa lalu agar terjamin penakatan Singapura.

Selain manfaat ekonomi, isu yang tidak kurang penting mengenai pembelajaran bahasa ibunda ini ialah kaitannya dengan pembentukan sahsiah (personaliti) dan jati diri warga negara ini.

Sebabnya, bahasa amat berkait rapat dengan budaya. Bahasa bukan dipelajari bagi fungsi berkomunikasi bahkan sebagai pemantap budaya (cultural ballast).

Dasar dwibahasa negara ini sudah berjalan sejak Singapura mencapai taraf berpemerintahan sendiri (1959).

Selain tujuan berkomunikasi menerusi penguasaan aspek-aspek bahasa yang betul dan tepat (aspek linguistik), konsep dwibahasa disasarkan sebagai saluran bagi pemindahan warisan dan nilai-nilai budaya (aspek budaya).

Menerusi pengajaran bahasa ibunda, misalnya bahasa Melayu, yang berkesan, banyak nilai kehidupan bangsa Melayu dapat diwariskan kepada generasi seterusnya.

Misalnya, nilai yang mahukan seseorang itu menjadi penyumbang serius dalam kehidupan bermasyarakat, bukannya seperti melukut di tepi gantang.

Atau, nasihat agar seseorang itu jangan menyombong dengan ilmunya yang sedikit (kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga), sebaliknya menjadi seorang yang merendah hati di sebalik ilmunya yang banyak (bak resmi padi: semakin tunduk semakin berisi).

Pertimbangan ekonomi menjadi sebab utama pembelajaran bahasa Inggeris diutamakan dan menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah.

Penguasaan bahasa Inggeris membuka peluang lebih besar bagi pekerjaan dan dalam perhubungan politik dan ekonomi antarabangsa.

Dengan persaingan sengit dalam kehidupan dan keinginan berjaya dalam meraih kekayaan kebendaan, bahasa Inggeris mempunyai daya tarikan tersendiri bagi setiap orang.

Kesannya, pembelajaran bahasa ibunda kurang mendapat perhatian. Hanya pelaksanaan dasar dwibahasa yang mensyaratkan setiap pelajar harus lulus minimum dalam bahasa ibunda yang membantu memastikan bahasa ibunda terus dihargai.

Peningkatan minat pada pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggeris dan kurangnya tumpuan pada bahasa ibunda telah menghasilkan dwikesan serentak:


Pertama, semakin bersemarak budaya Barat yang datang bersama pembelajaran bahasa Inggeris.


Kedua, kian merudum nilai-nilai budaya etnik tempatan (Cina, Melayu dan India) yang malap bersama malapnya minat kepada bahasa ibunda.

Tentulah sukar mengelakkan kehadiran banyak pengaruh nilai dan budaya dari Barat yang datang bersama penguasaan dan pemakaian bahasa Inggeris yang meluas.

Pengaruhnya turut hadir 'di luar bilik darjah' seperti melalui saluran media cetak dan elektronik, terutamanya program-program import di televisyen, saluran media baru seperti Internet, bahkan melalui interaksi harian dengan karyawan dari negara-negara berbahasa Inggeris.

Singapura kini berhadapan dengan suasana kian ramai warganya, terutama generasi muda, yang mahir berbahasa Inggeris tetapi lemah penguasaan bahasa ibunda.

Malah, lebih membimbangkan lagi apabila mereka lebih mengongsi nilai-nilai dan budaya Barat tetapi kurang memahami apalagi menghayati nilai-nilai bangsa sendiri.

Saya masih teringat bagaimana seorang tokoh masyarakat menggambarkan suasana ini yang menunjukkan kaitan erat antara bahasa, budaya dan nilai-nilai.

Beliau menarik perhatian kemunculan CCC - bukannya citizen consultative committee (jawatankuasa perundingan rakyat), tetapi Coca-Cola Culture ('budaya Coca-Cola')!

Seseorang yang minum Coca-Cola tentu tidak akan menggunakan cangkir berpiring, tetapi meneguknya langsung dari botol atau kaling. Dia tidak akan duduk bersimpuh, sebaliknya berdiri.

Dalam situasi demikian, tentulah janggal baginya mengenakan kebaya atau ceongsam, sebaliknya akan bercelana ketat, menggerbangkan rambutnya dan memacakkan sebilah sikat di saku belakang celananya.

Seterusnya, dia akan berjalan dengan gaya yang kasar dan cepat, bukan dengan langkah yang lemah lembut atau melenggang.

Bayangkan perubahan budaya yang drastik yang bermula dengan tarikan iklan Coca-Cola berbahasa Inggeris, diikuti gaya meminumnya, diakhiri kemudian dengan nilai- nilai atau kebiasaan yang lain!

Lebih buruk lagi apabila pengaruh budaya seperti itu terbawa-bawa dalam kehidupan harian sehingga menjadi budaya baru yang asing daripada sahsiah dan jati diri asal seseorang.

Saya pernah mendengar luahan rasa kesal suri rumah yang menonton beberapa program televisyen tempatan. Terlalu banyak judul program, menurut mereka, yang 'rosak' bahasa Melayunya.

Mestikah kreativiti menjadi lesen menodai kemurnian bahasa Melayu?

Perlu diingat bahawa kebimbangan ini bukanlah bermakna Singapura harus surut daripada meneruskan dasar memajukan pembelajaran bahasa Inggeris.

Pilihan demikian hanyalah satu pilihan bunuh diri bagi negara ini.

Mentelah kita sebuah negara kecil tanpa sumber semula jadi kecuali modal insannya yang berketerampilan tinggi.

Yang harus menjadi keprihatinan bersama kita ialah jangan sampai setiap anak kita lupa daratan - mengetepikan kemuliaan warisan yang ada dan yang boleh menguatkan sahsiah dan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah.

Untuk itu kita berterima kasih atas saranan Encik Lee yang kena pada masanya!

No comments:

Post a Comment