Monday, September 5, 2011

Ahmad Ibrahim

5 Sep 2011

EKSTRA!

Ahli perundangan

Profesor Ahmad Ibrahim (1916-1999)


TANYAKAN anak-anak muda sekarang, kemungkinan besar ramai yang tidak tahu siapakah itu Profesor Ahmad Mohamed Ibrahim.

Hakikatnya, Allahyarham adalah salah seorang tokoh kelahiran Singapura yang paling banyak memberi sumbangan bakti bukan sahaja kepada Republik ini, bahkan kepada negara jiran kita, Malaysia, juga.

Allahyarham, yang lahir dalam 1916, antara lain merupakan Peguam Negara yang pertama di Singapura, jawatan yang disandangnya dari 1963 hingga 1969.

Beliau merupakan anak Melayu pertama meraih Biasiswa Queen pada 1936 untuk pengajian di Universiti Cambridge dan mencatat kejayaan besar dalam bidang ekonomi dan perundangan serta tercatat sebagai pakar antarabangsa dalam bidang perlembagaan, syariah dan undang-undang sivil.

Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim merupakan tokoh perundangan sejak kes rusuhan Natrah (1950) di Singapura.

Beliau juga memainkan peranan penting dalam rundingan bersejarah bagi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan percantuman Singapura dengan Malaysia.

Di samping itu, Allahyarham juga merupakan tokoh penting yang melakar Akta Pentadbiran Hukum Islam (Amla) dalam 1966 yang membawa kepada pembentukan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis).

Ramai yang menyifatkan Allahyarham sebagai seorang Muslim yang benar-benar mengikuti jejak para ulama Islam silam dari segi kepintaran dalam membahagikan masa.

Beliau amat jarang berbual kosong dalam sesuatu mesyuarat tetapi hanya membincangkan hal-hal yang penting dan berkaitan sahaja.

Beliau juga jarang membatalkan kuliahnya semata-mata untuk menghadiri mesyuarat kerana beliau amat berminat mengajar.

Allahyarham juga disifatkan sebagai seorang yang merendah hati, penyayang dan penyabar apabila berurusan dengan rakan sekerja dan para pelajarnya.

Beliau menganggap kerja yang dilakukannya adalah ibadah, sesuai dengan tuntutan Islam. Semua tanggungjawab yang dipikulkan ke bahunya dianggap sebagai amanah.

Beliau memancarkan insan geliga yang senantiasa dahagakan ilmu, suka berbakti kepada masyarakat dan yakin pembangunan rumpun Melayu perlu bersandarkan ilmu dan akhlak.

Di samping Singapura, Allahyarham juga banyak memberi sumbangan besar di Malaysia yang membawa kurnia pangkat Tan Sri.

Di Malaysia, Allahyarham antara lain telah membangunkan Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan dianggap tokoh ternama dalam penulisan perbandingan hukum syariah dan sivil.

Di sebalik kesibukan beliau dengan tugas-tugasnya, Allahyarham juga banyak menulis buku dan makalah, terutama yang berkaitan dengan undang-undang.

Antara hasil tulisannya ialah The legal status of the Muslims in Singapore (1965) di dalam Singapore: Malayan Law Journal.

Beliau juga telah menghasilkan tulisan mengenai kumpulan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Muis.

Sebelum beliau meninggal dunia dalam 1999, Allahyarham sempat meninggalkan sebuah lagi khazanah ilmu buat umat Islam yang merupakan sebuah buku berjudul Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia.

Nota: Laporan hasil kerjasama Majlis Pusat Pertubuhan-Pertubuhan Budaya Melayu Singapura.

No comments:

Post a Comment