Tuesday, February 8, 2011

Belajar daripada kritikan sastera

7 Feb 2011

EKSTRA!

SASTERA
Belajar daripada kritikan sastera


KRITIKAN sastera amat perlu ditumbuhkan khususnya lewat karya penulis muda.

Pembaca, peminat sastera dan penulis sendiri dapat belajar banyak perkara daripada teguran seorang pengkritik sastera.

Tanpa kritikan, kita tidak belajar suatu apa pun dan tidak mungkin dapat pergi lebih jauh.

Sungguhpun kita sering mendengar bahawa penulis mengambil sikap terbuka apabila berdepan dengan kritikan, namun pada hakikatnya kebanyakan pengarang lebih gemar mendengar yang muluk-muluk saja daripada mulut orang lain tentang karya mereka.

Perkara ini diakui sendiri oleh novelis terkenal Somerset Maugham (1874-1965). Beliau berkata, 'People ask for criticism, but they only want praise.'

Pengkritik sastera yang baik bahkan mampu melonjakkan nama penulis ke tempat yang paling tinggi di mata masyarakatnya.

Hal ini mengingatkan kita pada penyair Chairil Anwar yang hanya dikenali setelah H.B. Jassin mengkritik dan membedah puisi-puisinya. H.B. Jassin bahkan cukup marah ketika mengkritik Aku, puisi Chairil Anwar yang masyhur itu.

Menurut H.B. Jassin, menerusi sajak Aku, Chairil Anwar telah memporakperandakan Bahasa Indonesia!

Seorang pengkritik sastera bukanlah semata-mata membuat penghakiman terhadap cerpenis, penyair, novelis dan penulis dalam semua genre penulisan kreatif yang lain.

Pengkritik sastera mesti jujur, objektif dan berusaha mendidik penulis agar menjadi lebih prolifik.

Kritikan terhadap sebuah karya sastera dibaca oleh banyak orang yang mudah pula menerima dan mempercayainya bulat-bulat.

Sukarlah penulis terutama yang muda menempuhi masa depannya yang digelapkan oleh kritikan seorang pengkritik sastera.

Penulis perlulah sedar bahawa apabila mereka berani menerbitkan karya, itu bermakna mereka mendedahkan diri mereka kepada kritikan.

Mereka mesti bersikap terbuka dan bersedia berubah untuk terus maju sebagai penulis dan sasterawan.

Jika mereka tidak sanggup menerima kritikan, lebih baik mereka tidak berkarya. Benarlah apa yang disebutkan oleh Elbert Hubbard (1856-1915) 'To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing.'

Polemik dan kritikan sastera yang mundur mengakibatkan kurangnya majalah yang dapat kita beli bagi menikmati kritikan yang bernas, objektif dan menarik.

Jika kegiatan kritikan sastera tumbuh dan subur, tentulah kita dapat membaca majalah dan media selain Dewan Sastera di negara ini.

Memang ada usaha pelbagai pihak menerbitkan majalah yang lebih baik daripada Dewan Sastera, tetapi semuanya berkubur, antara lain kerana faktor kewangan dan ketiadaan sambutan daripada penulis dan pembaca.

Pada tahun 1950-an, para tokoh Angkatan Sasterawan 50 (Asas '50), Hamzah Hussin dan Asraf Haji Wahab menjuarai perdebatan 'seni untuk seni' dan 'seni untuk masyarakat'.

Ini suatu polemik yang penting dalam sejarah kesusasteraan Melayu moden. Ketika itu kepimpinan Asas '50 dikuasai oleh wartawan Utusan Melayu.

Hamzah Hussin beranggapan pengaruh badan-badan yang diharamkan pada tahun 1948 telah meresapi Asas '50.

Hamzah mengesan sikap antiagama dan tercium unsur-unsur komunisme dalam karya dan wacana yang mereka hasilkan melalui pendekatan 'seni untuk masyarakat'.

Bertolak dari situ Hamzah kemudian mempergiatkan gerakan 'seni untuk seni'. Dan semakin suburlah kritikan sastera di tanah air.

Polemik dan kritikan sastera menjadi lebih rancak sekitar '70-an dan '80-an tetapi tidak dapat bertahan lama.

Dalam perkembangan sejarah Malaysia beberapa karya sastera telah menjadi tumpuan pengkritik sastera antara lain termasuklah Maharaja Beruk dan beruk-beruk lainnya oleh Yahaya Ismail yang diterbitkan pada 1988 dan Tikus Rahmat oleh Hassan Ibrahim (1990).

Lebih sedekad lalu novel Shit tulisan Sasterawan Negara Shahnon Ahmad pula menimbulkan polemik yang agak besar juga. Kita terpaksa memikirkan semula bahawa sebuah karya sastera tidak semestinya mengungkapkan hanya yang indah-indah saja.

Dalam era kritikan sastera yang statik sekarang, tugas mengkritik karya sastera berpindah ke tangan pengarang akhbar dan majalah atau panel hakim hadiah sastera.

Sebagai petugas media, pengarang akhbar dan majalah memilih dan menilai berdasarkan 'warna' tertentu yang menunjangi dan memayungi tempat mereka makan gaji. Panel hakim hadiah sastera pula berpegang pada garis panduan yang telah ditetapkan.

Para editor menentukan karya yang mana boleh termuat dalam akhbar yang berkenaan, manakala panel hakim memilih karya mana yang wajar diberikan hadiah.

Setelah sesebuah karya diterbitkan baru pembaca dapat menilainya dan kalau mungkin, mengkritiknya.

Nota: Rencana ini dipetik dari akhbar Utusan Malaysia

No comments:

Post a Comment