Thursday, July 21, 2011

sebutan baku - kenyataan majlis bahasa melayu singapura

15 Jul 2011

SINGAPURA

Kenyataan Majlis Bahasa Melayu Singapura


BERIKUT kenyataan pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Encik Hawazi Daipi:

'Menyusuli pandangan Encik Guntor Sadali, Editor Berita Harian/Berita Minggu, supaya pengajaran sebutan baku bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diteliti semula, Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS) telah menerima permintaan media mengenai pendiriannya tentang hal tersebut.

MBMS mendokong usaha mempromosi sebutan baku sebagai sebahagian daripada usaha memodenkan bahasa Melayu, yang juga meliputi aspek ejaan, nahu dan pembinaan kosa kata. Majlis Bahasa juga menyokong dasar Kementerian Pendidikan mengenai pengajaran sebutan baku di sekolah.

MBMS berpendapat bahawa keputusan mengenai pengajaran sebutan baku di sekolah tidak boleh diasaskan kepada selesa atau tidak selesanya penggunanya. Keputusan tersebut harus bersandarkan kepada pertimbangan pendidikan dan pembangunan bahasa Melayu secara menyeluruh.

Majlis Bahasa akan memberi pandangan terperincinya mengenai soal ini dalam masa terdekat.'

No comments:

Post a Comment