Wednesday, October 14, 2009

PENJAJAHAN MENERUSI BAHASA & ILMU

14 Okt 2009 Berita Harian

KOMENTAR

E-MEL DARI HAWAII
Penjajahan menerusi bahasa dan ilmu

Oleh
M. Effendy A. Hamid

MINAT pada perkamusan Melayu kini terpapar di Amerika Syarikat. Baru-baru ini, Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat telah memperuntukkan dana AS$534,000 ($747,000) untuk membangunkan sebuah kamus Melayu dalam talian (multimedia online learner's dictionary modern Malay).

Projek tiga tahun itu pimpinan Profesor Dr James T. Collins, sarjana Pengajian Melayu yang terkenal dan mengetuai Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Illinois Utara (NIU).

Hujah Dr Collins, projek itu genting untuk menghasilkan sebuah kamus berbilang media yang mudah dimanfaatkan oleh pelajar bahasa Melayu.

Memang terdapat kamus Melayu di Internet seperti karyanet dan Kamus Besar Indonesia. Namun beliau berpendapat, kebanyakannya sangat terhad dan kekadang istilahnya (termasuk terjemahan Inggeris) tidak tepat.

Perkembangan itu mencerminkan perkembangan yang menggalakkan mengenai Pengajian Melayu atau Asia Tenggara di Amerika Syarikat.

Kini kamus cetak macam sudah lapuk. Ini disebabkan pelajar lebih suka menggunakan Internet, apatah lagi di negara maju seperti Amerika.

Dilaporkan, pasukan projek kamus NIU akan menggunakan kepakaran sarjana Amerika, mahasiswa dan siswazah NIU serta penutur asli bahasa Melayu.

Kamus dalam talian itu luar biasa kerana penyumberan luas dan mengandungi butiran ala ensiklopedia dalam bentuk elektronik iaitu audio, foto dan video.

Zaman berubah. Dulu, minat Barat pada kawasan Timur termasuk Dunia Melayu didorong oleh keinginan untuk berkuasa atau menjajah.

Tetapi adakah minat tadi pada Amerika, adikuasa tunggal dunia?

Bernard Cohn dalam bukunya, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India, telah mengupas kegiatan dan kesan penjajah British di India.

Tegasnya, penjajahan bukan saja bermakna menguasai tanah dan masyarakat setempat secara zahir bahkan juga merangkumi keilmuan di India.

Di India, British memasuki 'dunia baru' dan cuba belajar bahasa-bahasa utamanya demi meraih maklumat dan ilmu. Dengan kegigihan penterjemahan, 'fakta pelik dan kurang difahami' tentang masyarakat yang dijajah itu dapat difahami (knowable) kepada British.

Jadi, penjajahan ilmu bermula dengan mempelajari bahasa setempat. Menurut Cohn, penguasaan bahasa Parsi, Arab dan Sanskrit dan juga bahasa setempat yang lain oleh pentadbir Inggeris telah membolehkan British berada lama di India.

Matlamat utama institusi pelajaran yang ditubuhkan British di India adalah melatih para pegawai pentadbirnya tentang bahasa dan kebudayaan India. Dengan cara ini, mereka dapat dipersiap untuk mentadbir dan mengawal masyarakat setempat berdasarkan perundangan yang ada.

Saya amat tertarik pada proses pengumpulan 'fakta' - mempelajari bahasa klasik dan setempat India antara tahun 1770 dengan 1785.

Menurut Cohn, usaha tadi membentuk radas yang membolehkan lagi proses transformasi ilmu India kepada 'bentuk Eropah' - agar mudah difahami pembaca Eropah dalam bentuk dan struktur tatabahasa, kamus dan sebagainya.

Dengan cara ini, para pentadbir British lebih halus dan bijak mengenai sistem budaya, masyarakat dan politik India.

Hal serupa dilakukan British di Tanah Melayu dalam awal abad ke-19 Masihi. Transformasi bahasa Melayu kepada bentuk Eropah ini boleh dilihat pada karya William Marsden, A Grammar of the Malayan Language (nahu Melayu), yang dicetak pada 1812 Masihi.

Marsden menetapkan struktur pada bahasa Melayu dengan menggunakan struktur bahasa Inggeris iaitu konsonan, vokal, tanda ortografik, penjenisan perkataan, bahagian pidato, kata benda, adjektif (rupa nama), sistem angka, ganti nama pertama, kedua, ketiga, kata perbuatan, rentak dan sebagainya.

Bak hujah Cohn, bahasa masyarakat yang dijajah mesti dijadikan sebuah objek penyelidikan bahasa yang saintifik (linguistik) sehingga bentuk dan isinya difahami sarjana Eropah.

Jadi, bahasa juga macam serangga, haiwan dan flora yang ditangkap dan diletak dalam makmal untuk dibedah dan dikategorikan untuk pengetahuan si penjajah.

Jadi, adakah hal serupa pada NIU dalam membina sebuah kamus Melayu siber?

Adakah ini merupakan lanjutan zaman penjajahan tetapi dalam bentuk canggih?

Mengapa tidak dana besar itu disalurkan kepada universiti di Asia Tenggara termasuk Dunia Melayu untuk membuat perkara sama? Bahkan di rantau ini, terdapat banyak bahasawan ternama dan arif memahami cita rasa bahasa dan budaya masyarakat dan pemikiran Melayu.

Namun dana setengah juta dolar Amerika itu macam setitis di lautan dalam rangka hubungan luar Amerika.

Kos membiayai perang di Afghanistan dan Iraq pada tahun 2009 sekitar AS$170 billion.

Jika jumlah ini digunakan untuk membangunkan pendidikan di negara miskin, alangkah baiknya?

No comments:

Post a Comment